Neurosekventiel uddannelse og certificering

Neurosekventiel uddannelse og certificering

Vi har i 2017 og 2018 indgået et ekstraordinært samarbejde med Child Trauma Academy i Houston, med henblik på en organisationscertificering i the Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) hos CTA og Bruce Perry. Derfor har vi indgået en aftale med psykologerne Jesper Birck og Knud Hellborn om at alt personale i Børn og Familie i 2017 og 2018 skal på kursus i den neurosekventielle tilgang. Kurset varetages af Birck og Hellborn, som begge er certificerede hos Bruce Perry og samtidig fungerer som henholdsvis mentor og supervisor certificerede gennem CTA.

At blive certificeret som organisation involverer, at 9 medarbejdere certificeres hos Bruce Perry, og at vi som organisation modtager sparring fra CTA om implementeringen. Dette betyder at vi fremadrettet, som de foreløbigt eneste i Danmark, vil blive organisationscertificerede i den neurosekventielle tilgang.

Vil du vide mere? 

Kontaktos