Rekruttering og medarbejdermangfoldighed

Vi arbejder målrettet med rekruttering af medarbejdere, som både har stor faglig viden og erfaring, men som også kan bidrage til en god opgaveløsning med deres kulturelle og personlige viden og erfaring.

Forskelligheder styrker den faglige indsats

Det bærende i Integrationsnets indsatser er vores pædagogiske og terapeutiske faglighed. Samtidig er vi bevidste om, at vores forskellige baggrunde og erfaringer som supplement kan bruges aktivt til at styrke vores faglige indsats – vores forskellighed er en ressource. Kulturel baggrund, etnisk oprindelse, migrationshistorik og eksilerfaring samt sprogkundskaber er således faktorer, som vi inddrager i arbejdet med borgere – børn såvel som forældre – når det kan bidrage positivt i de konkrete tilfælde. Det samme gælder for andre identitetsdannende faktorer som eksempelvis køn eller personlige erfaringer.

Medarbejderes minoritetsbaggrund, referencerammer og modersmålskundskaber kan eksempelvis bruges aktivt til at skabe tillid, til spejling, til som rollemodel at fastholde håb og til kulturel såvel som sproglig oversættelse. Det kan kvalificere den faglige indsats, hvis eksempelvis behandler og borger kan kommunikere umiddelbart og detaljeret uden tolk, og den fælles minoritetsposition kan bidrage til gensidig forståelse, inddragelse og øget ligeværdighed i relationen mellem borger og ’system’.

Vil du vide mere? 

Kontaktos