Supervision og sparring

Kombinationen af sparring, supervision og den omfattende efteruddannelse vores personale gennemgår, er med til at sikre kvaliteten i vores opgaveløsning. Samtidig gør det Integrationsnet til en attraktiv arbejdsplads.

Sparring

Alle medarbejdere i Børn og Familie deltager i sagsrettede sparringsmøder. Sparringsmøderne ledes af vores dygtige pædagogiske konsulenter. Generelt er målet med sparringsmøder at træne medarbejderens faglighed og opbygge arbejdsformen i forhold til at løse arbejdsopgaverne. Sparringsmøder er vigtige, da vi får kendskab til og viden om, hvordan de andre kollegaer arbejder i sagen. Møderne sikrer kommunikation mellem de folk, der er på sagen, så vi på bedste vis opnår, at medarbejderne ud fra forskellige perspektiver arbejder efter de fælles mål i kontrakten.

Sparringsmøder er en metode til at kvalitetssikre indsatsen og opkvalificere den enkelte medarbejder, løfte gruppens faglige niveau og styrke det tværfaglige samarbejde.

Supervision

Alle medarbejdere deltager derudover i månedlig supervision. Udgangspunktet for at have obligatorisk supervision for alle medarbejdere, er, at skabe mulighed for, at alle får hjælp til at håndtere de faglige og personlige udfordringer, de møder i opgaverne. Supervisionen giver medarbejderne et fagligt forum, hvor de har tid og ro til at drøfte vanskelige opgaver, som ellers kan risikere at fylde meget og blive en belastning for den enkelte.

I Børn og Familie arbejder vi ofte med meget komplekse og vanskelige problemstillinger i vores opgaver. Det betyder, at man som medarbejder kan opleve at stå med udfordringer i sit arbejdsliv, der kræver refleksion i forhold til egen rolle og hjælp til at få øje på handlemuligheder og løsninger. Supervision giver mulighed for at reflektere over og dele dilemmaer og udfordringer i arbejdet. Gennem supervision bliver medarbejderne bedre i stand til at forstå, hvad der foregår i samspillet mellem borger og ansat samt indbyrdes i personalesamarbejdet.

Vil du vide mere? 

Kontaktos