Asylopgaver

I Integrationsnet løser vi opgaver for asylcentre i hele landet. Vi har både opgaver på kommunale centre og Røde Kors-centre. Opgaverne spænder bredt og tilrettelægges i tæt samarbejde med koordinatorer og personale på centrene.

Bred opgaveløsning

Noget af det, der adskiller asylperioden fra integrationsperioden, er den ekstreme usikkerhed og uvished, som asylansøgerne befinder sig i - ofte i meget lang tid. Uvisheden betyder, at det kan være svært at koncentrere sig om almindelige dagligdags gøremål, at være nærværende i samværet med sine børn, at deltage i undervisning eller i det hele taget at kunne overskue at deltage i sociale sammenhænge. Traumatiserede asylansøgere kan have svært ved at være sammen med andre i længere tid, og de kan opleve koncentrationsbesvær og angst for at forlade deres værelse. Disse symptomer kan forstærkes af lange ophold i asylcentrene.

Vi oplever, at vores fleksible tilgang i opgaveløsningen er gavnlig i asylarbejdet, hvor det at kunne udskifte en pædagog med en psykolog eller terapeut i en periode, at kunne skrue op for medarbejdersparringen eller lave fælles sparringsmøder med asylpersonalet med meget kort varsel, har stor betydning i den ofte usikre og omskiftelige hverdag, asylansøgere lever i.

Vi uddanner vores personale særligt i forhold til asylopgaverne, så de er klædt på til at håndtere de særlige udfordringer, der gælder i asylperioden.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos