Dataindsamling til §50

Vi indsamler viden om det, der har betydning for barnets situation: skole, sundhed, familie, venskaber og fritid.

§ 50 undersøgelser

Når kommunen har besluttet at iværksætte en børnefaglig undersøgelse, en såkaldt § 50 undersøgelse, tilbyder Integrationsnet at indsamle data til brug i undersøgelsen. Vi indsamler viden om barnet og dets omgivelser med fokus på de faktorer, som har betydning for barnets situation, herunder barnets udvikling, forhold i relation til skole, sundhed, familie, venskaber, fritid og andre relevante forhold. Der fokuseres her både på problemer, ressourcer og behov hos barnet og familien.

Sådan arbejder vi

Vi bruger 30-37 timer per barn fordelt over tre måneder på at indsamle data til undersøgelsen. Vores medarbejdere er socialrådgivere med en tværkulturel baggrund. Vi arbejder tværfagligt og baserer rapportens beskrivelser på samtaler, observationer og dialog med fagpersoner og andre, der har kontakt med barnet og barnets familie.

Læs mere...

Familiekonsulent

Traumebehandling

Søvnbehandling og musikterapi

Indsatser for par

Psykosocial redegørelse

Udredning og Screening

Støttekontakt

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos