Familiekonsulent

Integrationsnets familiekonsulenter vejleder og støtter familien i samarbejdet med skoler, daginstitutioner og andre offentlige institutioner.

Hjælp til selvhjælp

Nogle flygtningefamilier oplever at komme i klemme mellem to kulturer. Det kan føre til sociale problemer, konflikter og isolation. Integrationsnets familiekonsulenter yder hjælp til selvhjælp med det formål at støtte familien til at kunne fungere selvstændigt i det danske samfund.

Støtte til samarbejdet med offentlige institutioner

Integrationsnets familiekonsulenter vejleder og støtter familien i samarbejdet med skoler, daginstitutioner og andre offentlige institutioner. Familien får støtte til at håndtere problemer i forholdet mellem børn/unge og forældre, opdragelse, danske normer og krav, samt uddannelses- og jobmuligheder. Familiekonsulenten har erfaring med at observere samspillet i familien og bidrager til at bryde uhensigtsmæssige mønstre. Desuden kan familiekonsulenten hjælpe med dagligdagsting og være en rollemodel, så familien får styr på nødvendige praktiske rutiner og bliver fortrolig med livet i Danmark. Forløbet foregår hos familien, og der er fokus på at opbygge tillid til familien samt nedbryde sproglige og kulturelle barrierer. 

Udbytte

Familiekonsulenten kan bidrage til, at en familie ikke går i opløsning, men i stedet får øjnene op for muligheder på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i det sociale liv. Målet er, at familien bliver i stand til at fungere selvstændigt i det danske samfund. Familiekonsulenten fungerer som ’brobygger’ mellem familie og offentlige institutioner og bidrager til at opbygge en fælles forståelse gennem dialog og samarbejde.

Narrativ tilgang

Vi har stor succes med den narrative tilgang i vores arbejde med udsatte flygtninge. Se videoen om, hvordan vi bruger de narrative samtaler og deres positive effekt.

Tillægsydelser

I nogle tilfælde kan det anbefales at iværksætte:

  • Kombinationsforløb, hvor der tilknyttes terapeuter og/eller to-kulturelle medarbejdere

  • Traumescreening, terapi og søvnbehandling

  • Særlige indsatser for handicappede med anden etnisk baggrund

Læs mere...

Indsatser for par

Traumebehandling

Søvnbehandling og musikterapi

Dataindsamling til §50

Psykosocial redegørelse

Udredning og Screening

Støttekontakt

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos