Indsatser for par

Integrationsnet tilbyder målrettet rådgivning og støtte til par, der efter krig og flugt har svært ved at finde sig til rette igen i parforholdet og familielivet. Indsatsen kan bl.a. understøtte parrets forældrekompetencer, arbejdsmarkedstilknytning og børnenes tilknytning.

Baggrund

Mange flygtningepar har været adskilt i lange perioder i forbindelse med flugt og krig. For begge parter i ægteskabet gælder det ofte, at de har haft voldsomme og evt. traumatiserende oplevelser, mens de var adskilt. Det kan være svært at dele disse oplevelser med partneren, fordi man ikke vil gøre partneren ked af det, eller på grund af en følelse af skam og skyld.

Når familien samtidig står over for udfordringer med at finde sig til rette i Danmark kan processen med at finde tilbage i parforholdet ofte blive skubbet i baggrunden.

I Integrationsnet oplever vi, at de familier, vi arbejder i, nogle gange får det så svært i parforholdet, at de ikke magter at støtte hverken hinanden eller deres børn i integrationsprocessen. Indimellem bliver det så svært, at der opstår vold i forholdet, eller at ægteskabet ender i skilsmisse. Dét kan vanskeliggøre arbejdet med andre udfordringer i familien.

Indsatsen

Med baggrund i det enkelte pars udfordringer og historie, tilrettelægger vi et forløb, der hjælper parret til at finde tilbage til fællesskabet, partnerskabet og den gensidige omsorg.

Forløbet kan sammensættes individuelt for eksempel som en kombination af klassisk parterapi, ægteskabsrådgivning, traumebehandling og psykoedukation blandet med aktiviteter, der styrker opbygningen af tillid og samarbejde i forholdet. Derudover kan der tilføjes et praktisk-pædagogisk element med fokus på de kulturelle aspekter, der kan påvirke processen. Her kan emner som ligestilling, arbejdsmarked og forventninger til det at være forældre i Danmark inddrages. Derudover kan der fokuseres på børneopdragelse i et nyt land og arbejdes med at opbygge lokale netværk.

Læs mere...

Familiekonsulent

Traumebehandling

Søvnbehandling og musikterapi

Dataindsamling til §50

Psykosocial redegørelse

Udredning og Screening

Støttekontakt

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos