Psykosocial redegørelse (PSR)

Den psykosociale redegørelse har til formål at undersøge og identificere ressourcer, udfordringer og behov i familien for efterfølgende at kunne anbefale en helhedsorienteret, individuel og specialiseret indsats.

Formål

Formålet med den psykosociale redegørelse (PSR) er indgående at observere og beskrive en borger eller familie - for efterfølgende at kunne anbefale en helhedsorienteret, individuel og specialiseret indsats. Den psykosociale redegørelse har dermed som formål at undersøge og identificere både ressourcer, udfordringer og behov i familien – både i generelle beskrivelser og i praksisnære eksempler.

I modsætning til det almindelige pædagogiske arbejde er PSR-tilgangen ikke underlagt definerede delmål. Redegørelsen har derfor heller ikke praktisk-pædagogisk arbejde og progression som sit formål, men da observationer ofte iagttages bedst i en interaktion, vil elementer af det praktisk-pædagogiske arbejde være en integreret del af PSR-arbejdet. PSR kan derfor sagtens være et argument for at igangsætte aktiviteter i familien, og ofte vil familien også opleve observationsperioden som en pædagogisk og praktisk støtte. Vi kalder det interaktions-observationer.

PSR-indsatsen er helhedsorienteret og har fokus på tværfaglighed. Derfor er observationer og beskrivelser altid et samarbejde mellem en pædagog og en terapeut/psykolog.

Vores erfaringer viser, at PSR-indsatsen i meget høj grad ser det fulde billede, har øje for kompleksiteten og derfor giver mulighed for at ramme plet når en efterfølgende indsats igangsættes.

Målgruppe

PSR-indsatsen er særligt meningsfuld i familier, hvor der observeres komplekse og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre/relationer eller særlige udfordringer af fx praktisk, kognitiv og social karakter – men hvor der endnu ikke foreligger en beskrivelse af omfanget og de specifikke udfordringer.

Læs mere...

Familiekonsulent

Traumebehandling

Søvnbehandling og musikterapi

Dataindsamling til §50

Indsatser for par

Udredning og Screening

Støttekontakt

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune.

Kontaktos