Social vicevært

Integrationsnet tilbyder sociale viceværter til bofællesskaber for flygtninge. Viceværten fungerer som brobygger mellem den enkelte beboer, det offentlige system og lokalsamfundet. Herudover giver viceværten håndholdt støtte i dagligdagen.

Trivsel og fællesskab

En social vicevært fra Integrationsnet fungerer som supplement til en målrettet indsats og er en praktisk og pædagogisk støtte i hverdagen. Viceværten kan både være en del af en forebyggende indsats eller en efterværnsløsning, fx for unge uledsagede flygtninge efter de er fyldt 18 år. Viceværten arbejder håndholdt i forhold til den enkelte beboer og motiverer og støtter den enkelte til bl.a.:

  • Danskuddannelse
  • Job og uddannelse
  • Aktiv deltagelse i lokalsamfundet
  • Netværk og relationer
  • Faglig og social udvikling

Den sociale vicevært arbejder opsøgende i forhold til den enkelte beboer og har, i kraft af ikke at være en myndighedsperson, lettere ved at opbygge tillidsfulde og tryghedsskabende forhold. Samtidig har viceværten viden om traumesymptomer og -adfærd og kan fungere som formidler, hvis den enkelte beboer udviser tegn på fx traumer og har brug for yderligere psykosocial støtte eller behandling. På den måde kan viceværten supplere familiekonsulenter, mentorer og kommunale samarbejdspartneres arbejde.

Professionelle medarbejdere

Vores medarbejdere har udover en pædagogisk uddannelse også sproglige færdigheder og kulturelt kendskab, der gør dem i stand til at støtte praktisk/pædagogisk og hjælpe med at oversætte både sprogligt og kulturelt. Medarbejderne er uddannede i at nedtrappe konflikter og sikrer trivsel og et lavt konfliktniveau i boligen, bl.a. ved at være bannerfører for en god tone, omsorg og respekt mellem beboerne.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos