Søvnbehandling og Musikterapi

En tredjedel af alle flygtninge i Danmark er traumatiserede, og mange oplever stress og lider af store søvnproblemer. Søvnproblemerne resulterer ofte i en dårligere livskvalitet, et dårligere helbred og problemer med at komme i beskæftigelse.

Behandling af søvnproblemer

Søvnproblemer er et kerneproblem i forbindelse med PTSD, og søvnbehandling mindsker traumesymptomer. Søvnbehandling bryder den negative spiral af træthed og traumesymptomer. Det er veldokumenteret, at psykologisk søvnbehandling er bedre end sovemedicin, da det er uden bivirkninger og virker i det lange løb. Undersøgelser viser også, at lytning til rolig musik og brug af musikpude sænker stressniveauet og forbedrer søvnkvaliteten - også hos traumatiserede flygtninge.

Søvnbehandlingsforløb

Integrationsnets søvnbehandling er målrettet flygtninge og indvandrere. Vi tilbyder søvnbehandling med en helhedsorienteret tilgang til en kompleks problemstilling. Vi har fokus på at anvende musikpude og teknikker til forbedring af søvn, som borgeren bruger i eget hjem.

Forløbet tilpasses den enkeltes behov og indeholder som udgangspunkt:

 • Praktisk rådgivning omkring søvn og sovevaner
 • Støtte til at foretage adfærdsændringer relateret til søvn
 • Udredning af søvnproblemer
 • Lytning til specialdesignet musik på musikpude
 • Afspændingsteknikker
 • Samtaler omkring dét, der forhindrer borgeren i at sove
 • Kognitive teknikker til at mindske stressende tanker

Musikterapi

Vi tilbyder musikterapi som behandlingsform. Mange flygtninge har ikke tradition for samtaleterapi, og har svært ved at italesætte følelser og oplevelser. Musikterapi anvender samtale understøttet af musikalske aktiviteter som et redskab til at bearbejde traumatiske oplevelser, skabe sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid samt at styrke og udvikle den enkeltes ressourcer. Musikken giver mulighed for at fordybe sig i følelser og oplevelser, og er et supplement til samtale.

Se videoen om søvnbehandling:

Konsekvenser af søvnproblemer

Når søvnen ikke fungerer, har det negativ indflydelse på meget andet. Konsekvenserne kan blandt andet være:

 • Forringet livskvalitet, trivsel og helbred

 • Forhøjet alarmberedskab og stress

 • Forværring af traumesymptomer

 • Øget risiko for udvikling af PTSD

 • Depression og følelsesmæssig ustabilitet

 • Koncentrationsbesvær

 • Dårlig indlæring og hukommelse

Læs mere...

Familiekonsulent

Traumebehandling

Indsatser for par

Dataindsamling til §50

Psykosocial redegørelse

Udredning og Screening

Støttekontakt

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos