Støttekontakt

En støttekontaktperson tilbyder hjælp og støtte til familier eller unge, der har brug for redskaber til at få hverdagen til at hænge bedre sammen.

Familier og Børn

En støttekontaktperson tilbyder hjælp og støtte til familier, der har brug for redskaber til at få hverdagen til at hænge bedre sammen. Integrationsnets støttekontaktpersoner møder familien der, hvor de er og tager udgangspunkt i familiens individuelle behov. En støttekontaktperson kan også guide familien videre til andre tilbud.

Integrationsnets pædagogiske medarbejdere kan støtte flygtninge- og indvandrerfamilier i at håndtere problemer og konflikter i familien. Vores erfarne medarbejdere kan samtidig støtte forældre i at øge deres forældrekompetencer, og lære dem at takle opgaver i hverdagen.

Den praktiske pædagogiske støtte kan omhandle:

 • Børns udvikling
 • Opdragelse
 • Strukturen i hverdagen
 • Relationsarbejde
 • Samvær og leg
 • Sundhed
 • Trivsel og netværk

Vores pædagogiske medarbejdere kan desuden støtte familier i at håndtere praktiske opgaver i hjemmet. Det kan være opgaver som indkøb, madlavning, planlægning af hverdagsaktiviteter, skolegang og budgetplanlægning.

Læs mere...

Familiekonsulent

Traumebehandling

Søvnbehandling og musikterapi

Dataindsamling til §50

Psykosocial redegørelse

Udredning og Screening

Indsatser for par

Unge

I Integrationsnet tilbyder vi støtte-kontaktpersoner særligt rettet mod unge, som kan støtte den unge i at navigere og integrere sig i det danske samfund, på vej mod det voksne liv.

Mange unge flygtninge oplever udfordringer i forhold til at lære at navigere i det danske samfund og at deltage i et sundt og udviklende ungdomsliv med uddannelse og fritidsinteresser. Deres forældre ikke altid har de nødvendige kulturelle erfaringer og ressourcer til at vejlede den unge igennem sådanne udfordringer, og den unge kan derfor have brug for ekstra støtte gennem en støtte-kontaktperson

Støtte-kontaktpersonen kan bl.a. bidrage med: 

 • At samarbejde med relevante samarbejdspartnere i forhold til at understøtte den unge i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedssystemet

 • At støtte den unge i selv at søge viden om uddannelse og arbejde

 • At hjælpe den unge til en forståelse af det danske uddannelsessystem

 • At støtte den unge i at regulere sig i forhold til normer og værdier i det danske samfund

 • At samarbejde tæt med forældrene således, at de også bidrager til den unges identitetsmæssige udvikling

 • at understøtte den unge i at indgå i aktiviteter og fællesskaber i samfundet, som den unge finder meningsfulde

 • At samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere, som kan bidrage til, at den unge indgår i positive fællesskaber – modstår marginalisering og dermed radikalisering

Vil du vide mere?

Kontaktos