Supervision og sparring

Vi tilbyder både gruppesupervision og individuel supervision for fagpersoner, der oplever udfordringer i arbejdet med målgruppen og som har brug for at sparre med en ekspert på området.

Supervision

Det kan indimellem være nødvendigt at få hjælp af en ekspert til både faglig tilgang og målgruppens udfordringer, når man som fagperson oplever, at opgaveløsningen bliver svær, og at de sædvanlige metoder bare ikke virker.

Vi har mange dygtige supervisorer blandt vores personale, som alle har supervisorerfaring og –uddannelse. De har stor viden om og erfaring med målgruppen af sårbare flygtninge og de udfordringer og dilemmaer, man som fagperson kan stå overfor i arbejdet med denne målgruppe.

Sparring

Udover supervision kan vi tilbyde sparring på konkrete sager og hjælpe med konkrete udfordringer, som en eller flere af jeres medarbejdere står med. Sparringen retter sig mod konkrete tiltag og faglige metoder og tilskynder nysgerrighed i opgaveløsningen. Samtidig hjælper den til at få øje på andre perspektiver og nye muligheder i løsningen af en konkret opgave eller faglig udfordring.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos