Udredning og screening

Vi tilbyder hjælp til udredning og afklaring af, hvilke indsatser der er meningsfulde at igangsætte med den enkelte borger eller familie.

Afklaring af indsats

Vores psykologer har stor faglig viden og er specialiserede i screening og udredning af målgruppen.

Når vi foretager udredning og screening foregår det altid med udgangspunkt i den enkelte borgers eller families nærmeste udviklingszone. Dermed tages der højde for både mentaliseringsevne og emotionelt udviklingsniveau, hvilket betyder bedre muligheder for en præcis og anvendelig afklaring.

Vi tilbyder både omfattende psykologiske tests, forældrekompetencevurderinger og lettere screeninger for f.eks. traumesymptomer.

Læs mere...

Familiekonsulent

Traumebehandling

Søvnbehandling og musikterapi

Dataindsamling til §50

Psykosocial redegørelse

Indsatser for par

Støttekontakt

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos