Samarbejde

Samarbejde

I arbejdet i de enkelte indsatser har Børn og Families medarbejdere tit et tæt samarbejde med de mennesker, der omgiver et barn eller en familie. Det kan både dreje sig om andre fagprofessionelle omkring barnet/familien, familiemedlemmer, kommunale rådgivere, frivillige og mange andre.

Vi bestræber os på ærlighed og gennemsigtighed i alle samarbejdsrelationer og vægter dialog, ansvarlighed og ordentlighed højt i samarbejdet.

Tilfredshed

Vi har netop gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt vores samarbejdspartnere i kommunerne, der viser, at der overordnet er stor tilfredshed med kvaliteten af Integrationsnets indsatser og med samarbejdet med Integrationsnet. 

Center for Udsatte Flygtninge

Integrationsnet har et tæt samarbejde med Center for Udsatte Flygtninge (CUF), som er Dansk Flygtningehjælp Integrations videnscenter. Vi samarbejder blandt andet med CUF omkring udvikling af materialer både til ekstern og intern brug, udveksling af nyeste viden på integrationsområdet, undervisning og kurser for vores personale eller samarbejdspartnere samt kvalitetssikring.

Læs mere om Center for Udsatte Flygtninge her:

https://flygtning.dk/danmark/center-for-udsatte-flygtninge

http://www.traume.dk/

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere.

Kontaktos