Bosteder

Unge uledsagede flygtninge trives bedre, når de bor sammen med andre unge i samme situation under trygge forhold. Integrationsnet er godkendt til at drive både kollegielignende botilbud samt opholdssteder for uledsagede mindreårige flygtninge.

> Kollegielignende tilbud (§66.4)

Integrationsnets kollegielignende botilbud har fokus på at forberede de unge til arbejdsmarkedet gennem bl.a. fritidsjob, hvor kompetencer, socialt netværk og forståelse for samfundet styrkes og udvikles.

> Socialpædagogisk Opholdssted (66.5 og 107)

Vores arbejde på opholdsstedet Sortemosevej tager udgangspunkt i præmissen om, at det trods svære livsoplevelser er muligt at blive integreret i det danske samfund og få en god og meningsfuld tilværelse.