Efterværn

I forbindelse med vores bo- og opholdssteder tilbyder vi efterværn.

Efterværn

Efterværn kan bl.a. foregå ved, at der laves en aftale om, at den unge bliver boende i bostedet efter at være fyldt 18, hvis det vurderes, at han eller hun ikke er klar til at flytte i egen bolig. I andre tilfælde knyttes en kontaktperson til den unge i tiden efter, han eller hun er flyttet i egen bolig.

Den faste kontaktperson vil typisk varetage opgaver som:

  • Ugentlig kontakt til den unge.
  • Støtte til en god start i egen bolig. Den unge vil her blive tilbudt hjælp til adresseændring, budget, tilmelding til betalingsservice, tegning af forsikringer osv. Desuden vil der være fokus på botræning, herunder indkøb, madlavning, hygiejne, sundhed, rengøring, tøjvask, aflæsning af el/varme, ugeskema mm.
  • Fokus på den unges deltagelse i skoletilbud, praktik, arbejde osv. Samt på deltagelse i foreningsliv og aktiviteter med andre unge.
  • Støtte på vejen mod at blive en selvstændig, kritisk tænkende samfundsborger. Dette indebærer at snakke med den unge om kultur og normer, demokrati, respekt for forskellighed, solidaritet, ligestilling, ansvarlighed, retfærdighed osv.
  • Arbejde med den unges psykiske velbefindende og trivsel.
  • Særlig fokus på hjælp til selvhjælp. Den faste kontaktperson agerer som rollemodel med særligt fokus på at hjælpe den unge til selvstændiggørelse. 

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos