Kollegielignende botilbud

Unge uledsagede flygtninge trives bedre, når de bor sammen med andre unge i samme situation under trygge forhold. Integrationsnets kollegielignende botilbud har fokus på at forberede de unge til arbejdsmarkedet gennem bl.a. fritidsjob, hvor kompetencer, socialt netværk og forståelse for samfundet styrkes og udvikles.

Kollegielignende botilbud

Den unge bor i et socialt fællesskab med andre unge og har tilknyttet støttekontaktpersoner, som kommer i dag-og aftentimerne. Tilbuddet er uden pædagogisk døgndækning, men den unge har mulighed for at komme i kontakt med sine støttekontaktpersoner telefonisk døgnet rundt. I tilfælde, hvor den unge har traumereaktioner, der kræver ekstra støtte, vil det i perioder være muligt at tilknytte vågen nattevagt. Denne ydelse etableres efter nærmere aftale med henvisende sagsbehandler.

Den unge får tilknyttet støttekontaktpersoner, som arbejder individuelt med den unge og støtter op om de særlige behov, der måtte være. Den enkelte unge støttes løbende i at dyrke fritidsinteresser og at få fodfæste på arbejdsmarkedet gennem bl.a. fritidsjob, hvor kompetencer, ansvarsfølelse og venskaber styrkes og udvikles. 

Målet med botilbuddene er, at de unge skal:

  • fastholdes i uddannelsessytemet og få tilknyning til arbejdsmarkedet gennem fritidsjob
  • lære at tage ansvar og fungere i et respektfuldt fællesskab
  • opbygge praktiske kompetencer, herunder indkøb, madlavning og rengøring
  • undgå isolation, ensomhed og have en tryg base
  • hjælpes til at håndtere savnet til familie i hjemlandet
  • hjælpes med at skabe kontakter og netværk
  • hjælpes med at skabe overblik over egen økonomi

En af grundtankerne bag botilbuddene er at arbejde med de ressourcer, håb og drømme, som de unge drenge har med sig. De er alle flygtet fra noget – mod noget bedre.

Vil du vide mere?

Kontakt Integrationsnet for at høre mere om detaljer i indsatsen og eventuelt aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte behovet i jeres kommune. 

Kontaktos