Søndervangen - Aarhus

§ 66.4 kollegielignende tilbud med 20 pladser

Målgruppe

Søndervangens målgruppe er drenge og piger med etnisk minoritetsbaggrund i aldersgruppen 15-23 år

De unge kan have udfordringer af forskellig karakter. Det kan handle om generel trivsel, opvækst i udsatte familier/miljøer, udsathed i forhold til kriminalitet eller social kontrol, indlæringsvanskeligheder, følelsesmæssige og sociale udfordringer, flygtninge- eller eksilproblematikker mm.
De unge i Søndervangen kan meget selv, men har udbytte af pædagogisk støtte og af bofællesskab med andre unge.

Fysiske rammer og beliggenhed

Søndervangen er beliggende i Aarhus, nærmere bestemt 8260 Viby J, tæt på indkøbsmuligheder og sportsfaciliteter. Aarhus Centrum ligger kun 3 km væk, og fra Viby J er der gode bus- og letbaneforbindelser.

Bygningen er i 2 plan med 20 lyse og regulære værelser. Hvert plan er indrettet med 5 toiletter og 4 badeværelser. I bygningen er der flere hyggelige fællesområder med sofagrupper, ligesom der er masser af plads i det åbne køkken, som også fungerer som spise- og dagligstue. De hyggelige fællesarealer, stue og køkken/alrum er kollegiets omdrejningspunkt i dagligdagen. Disse er indrettet, så der er plads til, at flere aktiviteter kan være i gang samtidig. Endvidere er der i kælderen et stort aktivitetsrum, udstyret med poolbord, bordtennis og et værksted til projektarbejde.

Det meste af haven er udlagt til græsplæne med masser af mulighed for at røre sig med fodbold, leg og spil. Der er også gode terrasser og derudover en pool til sommerbrug.

I lokalområdet findes der mange muligheder for at dyrke sport. Blandt andet findes et lokalt aktivitetscenter, hvor der er mulighed for at dyrke fodbold, håndbold og svømning. Derudover er der i Viby J rig mulighed for at komme ud i naturen og f.eks. overnatte i shelters med tilhørende bålplads, ligesom der er en nærliggende å med gode fiskemuligheder.

Dagligdag

Dagligdagen på søndervangen er struktureret efter den samme plan hver uge. Ud over de faste aktiviteter som lektiecafé, rengøring, fællesindkøb og husmøder, tilrettelægges i weekenderne sociale aktiviteter for de unge, f.eks. ture ud af huset, ligesom der er fællesspisning hver søndag aften. Der arbejdes med, at de unge øver sig i at fungere i et respektfuldt fællesskab og indgå i positive relationer.

Ellers tilrettelægges den enkelte unges hverdag i et samarbejde mellem den unge og kontaktpædagogen, med udgangspunkt i den unges udviklingsplan. Der fokuseres på skole og fritidsjob, samt på fritidsliv og socialt netværk. Samtidig øver den unge sig med støtte i, at få en hverdag til at fungere både i forhold til økonomi, personlig hygiejne og rengøring.

Faglighed

Integrationsnet/Dansk Flygtningehjælp har 60 års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har viden om kulturelle udfordringer, sprog og traumesymptomer. Vi har dygtige medarbejdere indenfor mange forskellige faggrupper, som har stor erfaring i at arbejde med mennesker med indvandrer- eller flygtningebaggrund. Vi har derfor også gode forudsætninger for at skabe et tæt og velfungerende samarbejde med den unges familie og netværk.
En del af vores personale har udover deres faglige/uddannelsesmæssige kompetencer også selv en anden etnisk, kulturel eller sproglig baggrund.

Medarbejderes minoritetsbaggrund, referencerammer og modersmålskundskaber bruges aktivt til at skabe tillid, til spejling, til som rollemodel at fastholde håb og til kulturel såvel som sproglig oversættelse.

Vi arbejder ud fra en neurosekventiel forståelse og inddrager ofte narrative metoder. Kodeordene for vores pædagogiske arbejde er:

  • Forudsigelighed
  • Struktur
  • Kontinuitet
  • Individuel tilpasning
  • Hensyn til nærmeste udviklingszone
  • Hjælp til selvhjælp
  • Fokus på ressourcer og empowerment

Vi bestræber os samtidig på ærlighed og gennemsigtighed i vores samarbejde med anbringende myndighed, skoler, lokalområdet, frivillige, og i vores interne sagsgange og samarbejde. Vi vægter dialog, ansvarlighed og ordentlighed højt i alle samarbejdsrelationer.