Vodskovvej - Aalborg

§ 66.4 kollegielignende tilbud med 5 pladser

Målgruppe

Vodskovsvejs målgruppe er drenge og piger med etnisk minoritetsbaggrund i aldersgruppen 15-23 år

De unge kan have udfordringer af forskellig karakter. Det kan handle om generel trivsel, opvækst i udsatte familier/miljøer, udsathed i forhold til kriminalitet eller social kontrol, indlæringsvanskeligheder, følelsesmæssige og sociale udfordringer, flygtninge- eller eksilproblematikker mm.

De unge på Vodskovsvej kan meget selv, men har udbytte af pædagogisk støtte og af bofællesskab med andre unge.

Fysiske rammer og beliggenhed

Vodskovsvej ligger i den lille by Vodskov, lige uden for Aalborg. Bostedet holder til i en centralt beliggende villa, tæt på indkøb, fitnesscenter og busforbindelser til Aalborg. Huset er indrettet med 5 værelser, fælles bad og vaskefaciliteter. Der findes fælles køkken og stue, som er omdrejningspunkt for fælles madlavning lektiehjælp, spil, filmhygge og meget mere.

Huset ligger i kort afstand til et stort skovområde, med masser af mulighed for fysisk aktivitet og naturoplevelser.

Dagligdag

Dagligdagen på Vodskovsvej er struktureret med faste aktiviteter som lektiecafé, rengøring, fællesindkøb og husmøder. Der tilrettelægges i weekenderne sociale aktiviteter med de unge, f.eks. ture ud af huset. Der er organiseret en fælles madordning, som personalet understøtter. Der arbejdes med, at de unge øver sig i at fungere i et respektfuldt fællesskab og indgå i positive relationer.

Ellers tilrettelægges den enkelte unges hverdag i et samarbejde mellem den unge og kontaktpædagogen, med udgangspunkt i den unges udviklingsplan. Der fokuseres på skole og fritidsjob, samt på fritidsliv og socialt netværk. Samtidig øver den unge sig med støtte i, at få en hverdag til at fungere både i forhold til økonomi, personlig hygiejne og rengøring.

Faglighed

Integrationsnet/Dansk Flygtningehjælp har 60 års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har viden om kulturelle udfordringer, sprog og traumesymptomer. Vi har dygtige medarbejdere indenfor mange forskellige faggrupper, som har stor erfaring i at arbejde med mennesker med indvandrer- eller flygtningebaggrund. Vi har derfor også gode forudsætninger for at skabe et tæt og velfungerende samarbejde med den unges familie og netværk.
En del af vores personale har udover deres faglige/uddannelsesmæssige kompetencer også selv en anden etnisk, kulturel eller sproglig baggrund.

Medarbejderes minoritetsbaggrund, referencerammer og modersmålskundskaber bruges aktivt til at skabe tillid, til spejling, til som rollemodel at fastholde håb og til kulturel såvel som sproglig oversættelse.

Vi arbejder ud fra en neurosekventiel forståelse og inddrager ofte narrative metoder. Kodeordene for vores pædagogiske arbejde er:

  • Forudsigelighed
  • Struktur
  • Kontinuitet
  • Individuel tilpasning
  • Hensyn til nærmeste udviklingszone
  • Hjælp til selvhjælp
  • Fokus på ressourcer og empowerment

Vi bestræber os samtidig på ærlighed og gennemsigtighed i vores samarbejde med anbringende myndighed, skoler, lokalområdet, frivillige, og i vores interne sagsgange og samarbejde. Vi vægter dialog, ansvarlighed og ordentlighed højt i alle samarbejdsrelationer.

og huskoordinator
Leder Hans Henrik Bangsø. 28296001, hhbr@drc.ngo