Metoder og tilgange

> Kvalificeret selvbestemmelse (KVAS)

Når vi i bostederne tilrettelægger udviklingsmål for den enkelte unge, er det med udgangspunkt i Jan Tønnesvangs model for Kvalificeret Selvbestemmelse.

> Neurosekventiel tilgang

I Integrationsnet arbejder vi i alle vores opgaver med udgangspunkt i en neurosekventiel forståelse, der bygger bro mellem den traditionelle udviklingspsykologi og hjerneforskning.

> Narrativ tilgang

Vores erfaringer viser, at alvorlige traumer kan fjerne et menneskes fornemmelse af sig selv i store dele af livet. Med den narrative tilgang møder vi traumatiserede flygtninge med et ressourcefokus og en tro på, at et menneske er mere end et offer.

> Kulturforståelse

I Integrationsnet arbejder vi med udgangspunkt i en bred og kompleks kulturforståelse.

> Relation og nærvær først

Vores medarbejdere har altid fokus på at være en stabil og nærværende professionel omkring den enkelte.