Kvalificeret selvbestemmelse (KVAS)

Når vi i bostederne tilrettelægger udviklingsmål for den enkelte unge, er det med udgangspunkt i Jan Tønnesvangs model for Kvalificeret Selvbestemmelse.

Meningsfulde udviklingsmål

Målet med kvalificeret selvbestemmelse er, at kvalificere de unge til at fungere i – og forholde sig til – samfundets kompleksitet, samt at give de unge mulighed for på en selvbestemmende/medbestemmende måde at kunne skabe mening med deres tilværelse, i forpligtet sameeksistens med gældende kultur, socialitet og samfundsnorm. Modellen tager udgangspunkt i en forståelse af mennesket som et både psykologisk, biologisk, kulturelt og samfundsmæssigt væsen. Ved at have dette helhedssyn som udgangspunkt for udviklingsplanerne, forsøger vi at give de unge mulighed for at udvikle sig til mennesker, der kan indgå som kritiske og aktive deltagere i samfundet.

KVAS-modellen er inddelt i fire overskrifter: Teknikalitet, Socialitet, Refleksivitet og Sensitivitet. Når vi udarbejder udviklingsmål, starter vi med at beskrive den unges kompetencer og udfordringer under hver overskrift. Herefter udvælger vi 3-4 mål for den unge og beskriver, hvordan vi konkret vil arbejde med målene i forhold til hvert af de 4 områder. Den unge inddrages i hele processen, i det omfang det vurderes, at de kan
få udbytte af deltagelsen.

Modellen tager ikke stilling til det pædagogiske arbejdes teoretiske udgangspunkt, men skaber mulighed for, at mange teorier kan puttes ind i modellen, så længe de forholder sig til alle fire kerneområder: Teknikalitet, Socialitet, Refleksivitet og Sensitivitet. Det betyder, at modellen ikke i sig selv fastlægger detaljer eller giver en opskrift på, hvad indholdet i tilværelseskompetencerne bør være på forskellige niveauer.

I stedet giver modellen medarbejderen og den unge mulighed for, at finde meningsfulde udviklingsmål under hver af de fire overskrifter, med udgangspunkt i den unges individuelle behov og vores overordnede
pædagogiske tilgang.

Vil du vide mere?

Kontaktos