Narrativ tilgang

Vores erfaringer viser, at alvorlige traumer kan fjerne et menneskes fornemmelse af sig selv i store dele af livet. Med den narrative tilgang møder vi traumatiserede flygtninge med et ressourcefokus og en tro på, at et menneske er mere end et offer.

En alternativ fortælling

En dominerende fortælling (narrativ) hos udsatte flygtninge kan være fortællingen om ikke at være god nok, at det er for svært, og at man ikke slår til. I Integrationsnets pædagogiske og terapeutiske arbejde med børn, unge og familier arbejdes der – ud fra den narrative tilgang – sammen med den enkelte om at finde frem til en alternativ fortælling: den handlings- og ressourceorienterede fortælling udsatte flygtninge ofte har glemt om sig selv.

De fleste med flygtningebaggrund har oplevet meningsløshed og magtesløshed og står overfor et stort grundlæggende arbejde, når der skal opbygges meningsfuldhed og nye oplevelsesmønstre. Grundtanken i den narrative tilgang er, at refleksion, personlighedsudvikling og identitet hænger tæt sammen. Det er gennem den måde, man bliver set, bekræftet og defineret på, at identitet skabes og opretholdes, og derfor er det vigtigt at arbejde med de negative selvbilleder og selvfortællinger med henblik på at udforske og forstærke kompetencer og handlekraft.

Det positive perspektiv

Det narrative arbejde består blandt andet i at arbejde med dekonstruktion og at hjælpe individet med at finde frem til alternative fortællinger til den dominerende ofte negative selvfortælling. Denne tilgang lægger vægt på, at det er problemet, der er problemet, ikke personen. Fra fagpersonens side arbejdes der på at skabe positive perspektiver i fortællingerne på en nysgerrig og respektfuld måde for at styrke individet til at få øje på nye handlemuligheder og opleve en mere sammenhængende identitet.

Gennem udforskende og reflekterende aktiviteter og samtaler bliver personen selv den bedste vejleder til at finde tilbage til sin identitet, ressourcer og ønsker. Dette skaber håb og handlekompetence. 

 Se videoen om narrative samtaler

Vil du vide mere?

Kontaktos