Neurosekventiel tilgang

I Integrationsnet arbejder vi i alle vores opgaver med udgangspunkt i en neurosekventiel forståelse. Den neurosekventielle teori er udviklet af den amerikanske psykiater og forsker Bruce Perry med udgangspunkt i hans mangeårige arbejde med traumatiserede børn. Teorien bygger bro mellem den traditionelle udviklingspsykologi og hjerneforskning.

Særlig ekspertise i den neurosekventielle tilgang

I Integrationsnet arbejder vi ud fra en neurosekventiel forståelse - en forståelse af at hjernen udvikles i sekvenser, hvor de højere kognitive lag har udviklet sig som overbygninger på lavere, ældre lag af hjernen.

Voldsomme, traumatiske og stressende oplevelser påvirke ofte den nederste del af hjernen, og kan bl.a. skabe store problemer med søvn, koncentration, nære relationer og evnen til at deltage i en almindelig hverdag. I arbejdet med flygtninge, hvor 30-45 % kommer til landet med traumer, anvender vi derfor også neurosekventielle metoder, der kommunikerer med de nederste dele af hjernen, bl.a. kropslige og sanselige aktiviteter.

I et ekstraordinært samarbejde med Child Trauma Academy i Houston, bliver Integrationsnet i løbet af 2017 og 2018 organisationscertificerede i den neurosekventielle tilgang, foreløbigt som de eneste i Danmark. Derudover har vi indgået en aftale med psykologerne Jesper Birck og Knud Hellborn, så alle medarbejderne i Børn og Familie løbende opkvalificeres og efteruddannes i tilgangen. 

Vi arbejder ud fra den neurosekventielle forståelse i alle vores indsatser for børn, unge og familier. Det gør vi for at skabe et trygt udgangspunkt for flygtninge med traumer, der kan fungere som springbræt til positiv udvikling og en plads i samfundet og på arbejdsmarkedet.

 

Vil du vide mere?

Kontaktos