Materiale fra seminar om: Flygtninge med handicaps og deres familier

Kære deltager på seminar om "Flygtninge med handicaps og deres familier"

På denne side finder I de oplæg, der blev vist på konferencen. 

Hold øje med vores hjemmeside, hvor der løbende kommer opdateringer om aktuelle kurser og oplæg. Husk også, at vi laver individuelt tilpassede forløb, hvor vi tager udgangspunkt i netop jeres konkrete behov.

Materiale fra konferencen:

Pilotprojekt – Hørescreening 2018 v/ hørekonsulent
Joakim Fruerlund, Castberggaard

Hvordan flugtoplevelserne kan påvirke de unge v. Marianne Badstue og Gita Saadatjou, Integrationsnet. Dette materiale er ophavsretbeskyttet og må kun bruges til eget brug

Rehabilitering i en parallelindsats med danskundervisning, handicapkompensation og beskæftigelse/ uddannelse v. Tina Olsen og Tine Hansen, IBOS