Sundhed og trivsel i eksil. Sundhedsfaglige og socialfaglige perspektiver i arbejdet med udsatte flygtninge og indvandrere

Flygtninge og familiesammenførte er ofte mærket af de oplevelser, de har med fra hjemlandet, fra flugten og de omvæltninger, deres liv har taget. Samtidig er der specifikke udfordringer og stress-faktorer forbundet med en tilværelse i eksil.

Flygtninge og deres familier kan være berørt af traumer, deres helbred kan være udfordret af tortur og nedslidende fysisk arbejde, og nogle er mærket af mange fødsler. Adskillig har ikke haft adgang til et fungerende sundhedsvæsen, og adgangen til sundhed i Danmark kan ligeledes være en udfordring. Den nye tilværelse i Danmark er ofte præget af knappe ressourcer, sproglige udfordringer og mangel på netværk.

For at kunne sikre ligebehandling og bedst mulig støtte eller behandling, er det nødvendigt med interkulturelle kompetencer og specifik viden om forskellige opfattelser af sygdom, graviditet og de psykosociale effekter af at leve i eksil. Derfor sætter vi med denne konference fokus på netop disse emner.

Konferencen vil bestå af hovedoplæg og workshops.

Foreløbigt program:

09.00 - 09.30

Ankomst, morgenmad og tjek ind

09.30 - 09.35

Velkommen til konferencen

09.35 - 09.45

Livet i eksil
v. Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge

09.45 - 10.30

Wellbeing of Syrian Refugees - oplægget er på engelsk
v. Ahmad Tarakji, the President of the Syrian American Medical Society, a non-profit, non-political professional and medical relief organization

10.30 - 11.15

Health, Gender and Muslim Bodies - oplægget er på engelsk
v. Annabelle Böttcher, professor ved Syddansk Universitet, Center for Mellemøststudier, forfatter til flere bøger om Syrien

11.15 - 11.30

Pause (gå i workshops)

11.30 - 12.30

Workshops:
Virtual reality and health v. Thomas Saaby Noer, Khora-VR
• Præsentation af speciale om Indvandrermedicinsk klinik i Odense v. Lea Hostrup
• Om etniske minoritetskvinders sundhed, trivsel og udfordringer desangående v. Purmina Erichsen, læge
• Arbejdet med psykisk sårbare fædre v.  Mona Rosenberg, projektleder på Murhabet
• Introduktion til den neurosekventielle tilgang i arbejdet med traumatiserede v. Sabine Overbeck Johsen, psykolog, Integrationsnet

12.30 - 13.15

Frokost

13.15 - 14.00

Mental health of migrants in Denmark 
v. Maria Michaela Galsgaard Hansen, psykolog hos Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

14.00 - 14.15

Pause (gå i workshops)

14.15 - 15.15

Workshops:
• Virtual reality and health v. Thomas Saaby Noer, Khora-VR
• Præsentation af speciale om Indvandrermedicinsk klinik i Odense v. Lea Hostrup
• Om etniske minoritetskvinders sundhed, trivsel og udfordringer desangående v. Purmia Erichsen, læge
• Arbejdet med psykisk sårbare fædre v.  Mona Rosenberg, projektleder på Murhabet
•  Introduktion til den neurosekventielle tilgang i arbejdet med traumatiserede v. Sabine Overbeck Johsen, psykolog, Integrationsnet

15.15 - 15.30

Pause (gå tilbage til salen)

15.30 - 16.00

Opsamling og interkulturelle kompetencer
v. Mads Ted Drud-Jensen, Seniorrådgiver og sociolog hos Center for Udsatte Flygtninge

Praktisk information

Dato:     14. november 2018

Tid:        09.00 - 16.00

Sted:      Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S

1600

Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrev