Kurser og oplæg

Bliv klogere på integration og styrk dit netværk. Vi afholder kurser og oplæg for kommunale medarbejdere inden for det integrationsfaglige område. Har I særlige ønsker, kan vi tilrettelægge kurser og oplæg efter jeres behov.

Aktuelle kurser

> Unge med flugtbaggrund (13. december)

Med afsæt i narrative og neurosekventielle tilgange, giver formiddagen en introduktion til, hvad der kendetegner unge med flugtbaggrund, samt hvordan man som professionel blandt andet, kan genkende traumesymptomer og handle i forhold til dem. 

> Webinar om konflikthåndtering i interkulturelt perspektiv (16. januar 2019)

Gennem webinariet på en time kommer vi omkring Traumer og hjernen, Konflikter og konflikttrappen og Op- og nedtrappende sprog. 

>  HJÆLP! De forstår ikke vores kultur (31. januar 2019)

Et kursus til medarbejdere i at håndtere kulturelle misforståelser. Vi gennemgår tilgange til kultur, typiske faldgrupper i kulturmødet og hvordan vi kan undgå kulturelle misforståelser.

> Temadag i Aarhus om STROF - redskab til arbejdet med børn med flugtbaggrund i daginstitution og dagpleje (31. januar 2019)

Temadagen tager afsæt i STROF-modellen og indeholder overskrifterne struktur, tale og tid, ritualer, organisering og forældresamarbejde. Modellen vil blive koblet sammen med inspiration hentet fra de neurosekventielle og narrative teorier.

> Temadag i Aarhus om FROSSD - redskab til arbejdet med elever med flugtbaggrund (21. februar 2019)

Modellen omfatter forældresamarbejde, relationers betydning for arbejdet med børn med flugtbaggrund, organisering og strukturering af skoledagen, samt sproglige og didaktiske overvejelser.

> Det udvidede forældresamarbejde (26. februar 2019)

Temadagen giver dig:
- introduktion til traumers betydning for forældreevnen
- praksisnære redskaber til mødet med forældrene
- kendskab til samtalerammens betydning

andre kurser

> Forældre i dansk kontekst

Forældre, som kommer til Danmark, oplever ofte usikkerhed i forhold til den forskel, der kan være på at opdrage børn og teenagere i Danmark og andre steder i verden. Samtidig har nogle familier oplevelser med i bagagen, som kan være en forhindring for, at familielivet kan blive det samme som i hjemlandet

Gratis kurser og oplæg

> Hjemlandsperspektivet i fokus 

Gratis 3-timers workshop for medarbejdere i integrations- og beskæftigelsesindsatsen i kommunen.
Dansk Flygtningehjælp har ligesom kommunerne i de senere år modtaget flere henvendelser om repatriering fra personer og familier, hvor det af den ene eller anden årsag ikke er muligt at indfri ønsket om repatriering og bevillige støtte til tilbagevenden. Vi ønsker at bidrage til, at et ikke-realiserbart repatrieringsønske bliver en ressource i integrationsindsatsen fremfor et nederlag.

> Venner viser vej (link til ekstern side: www.rodekors.dk/bliv-frivillig/venner-viser-vej/oplaeg)

Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp samarbejder lokalt om at skabe relationer mellem flygtninge og frivillige i regi af Venner Viser Vej. Bestil et gratis ryk-ud-oplæg og få besøg af en ekspert, som fortæller om kulturmødet mellem frivillige og flygtninge.

 

Aktiv 1

Kampagnen RET TIL LIGESTILLING har til formål at informere og skabe refleksion og debat om ligestilling og rettigheder i det danske samfund.

> Du kan som kommune, sprogskole, forening, klub eller lignende booke et eller flere af vores gratis kurser om ligestilling og rettigheder i Danmark (link til ekstern side: http://ret-til-ligestilling.dk/book-et-kursus/)

 

Vil du vide mere?

Kontakt Chefkonsulent, Mette Fenger:
Mail: mette.fenger@drc.ngo
Tlf: 6029 9573