Det udvidede forældresamarbejde

-

Det udvidede forældresamarbejde

Den stigning i antallet af flygtninge der var i 2015 og 16 betyder, at vi nu også oplever en stigning i familiesammenføringer. Det er ofte kvinder og børn der familiesammenføres, som kun har begrænset kendskab til det land de er kommet til. Samarbejdet med flygtningeforældre og familiesammenførte, kan give anledning til frustrationer hos pædagoger, dagplejere, lærere, syge-, og sundhedsplejersker, så gode metoder til mødet og samarbejdet med forældrene er vigtige, både fordi flygtningefamilier er påvirkede af de oplevelser de har med i bagagen og fordi de professionelle kan opleve berøringsangst overfor forældrenes situation.

Temadagen giver dig:

  • introduktion til traumers betydning for forældreevnen,
  • praksisnære redskaber til mødet med forældrene og
  • kendskab til samtalerammens betydning.

På temadagen arbejder vi ned i emnerne med afsæt i kursisternes praksiserfaring og eksempler. Dagen vil veksle mellem oplæg og øvelser. 

Program

8.30 – 9.00 Morgenmad

9.00 – 10.45 Problematikker i forhold til flygtninge og familiesammenførte

Traumeviden og traumers påvirkning af forældreevne.

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.00 Det første møde og det fortsatte samarbejde med forældrene

12.00 – 12.30 Frokost

12.30 – 13.30 Det fortsatte samarbejde med forældrene - samtalen

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.45 Brug af tolk. Konflikter

14.45 – 15.00 Afrunding og tak for i dag

Praktisk information

Dato: 26. februar 2019

Tid: 09.00 - 15.00

Sted: Integrationsnet, Olof Palmes Alle 35, 8200 Aarhus N1300

Download programmet her

Tilmeld dig her

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der er for få tilmeldte.

Dette kursus kan også afholdes hos jer. Kontakt Jette Thulin for pris og dato.

For yderligere information kontakt Jette Thulin på mail: jette.thulin@drc.ngo eller mobil: 2630 2278

Underviser:

Jette Thulin er konsulent hos Integrationsnet og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærer, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mere end 20 års erfaring med at undervise flygtningebørn og samarbejde med deres familier og har endvidere efteruddannelse som narrativ samtalepraktikker, neuroaffektiv supervision, dansk som andet sprog m.m.