Forældre i dansk kontekst

-

Forældre i dansk kontekst

Forældre som kommer til Danmark oplever ofte usikkerhed, i forhold til den forskel der kan være, på at opdrage børn og teenagere i Danmark og andre steder i verden. Samtidig har nogle familier oplevelser med i bagagen, som kan være en forhindring for, at familielivet kan blive det samme som i hjemlandet.

Mange spørgsmål kan dukke op:

  • Hvordan opdrager man i Danmark
  • Kan danske normer for opdragelse forenes med mine?
  • Hvad er vigtigt for mine børn og hvordan støtter jeg dem, hvis jeg ikke kan sproget så godt og ikke kender systemets muligheder?
  • Foregår opdragelsen i daginstitution og skole?
     

Oplægget er kombineret oplæg, debat og erfaringsudveksling. Målgruppen er forældre med anden etnisk oprindelse end dansk. Gruppen skal kunne forstå og tale dansk, eller der skal være relevante tolke til stede.

Kurset foregår i pågældende kommune, boligforening, skole ect. Arrangør står for tolke, lokaler og forplejning.

Priseksempel: 20 deltagere, 2½ time, 5000 kr + moms og transport

Underviser:

Jette Thulin er konsulent hos Integrationsnet og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv.
Jette er uddannet folkeskolelærer og har mere end 20 års erfaring med at undervise flygtningebørn og samarbejde med deres familier og har endvidere efteruddannelse som, narrativ samtalepraktikker fra Dispuk, neuroaffektiv supervision, mønsterbrydningsprocesser, dansk som andet sprog m.m.

For yderligere information kontakt Jette Thulin på mail: jette.thulin@drc.ngo eller mobil: 2630 2278

Send mail