Hjemlandsperspektivet i fokus

3-timers workshop for medarbejdere i integrations- og beskæftigelsesindsatsen.

Hjemlandsperspektivet i fokus

3-timers workshop for medarbejdere i integrations- og beskæftigelsesindsatsen.

Dansk Flygtningehjælp har ligesom kommunerne i de senere år modtaget flere henvendelser om repatriering fra personer og familier, hvor det af den ene eller anden årsag ikke er muligt at indfri ønsket om repatriering og bevillige støtte til tilbagevenden. Vi ønsker at bidrage til, at et ikke-realiserbart repatrieringsønske bliver en ressource i integrationsindsatsen fremfor et nederlag.

Hjemlandsperspektivet

Det, at flygtninge og indvandrere naturligt er optagede af deres hjemlands kultur, sprog og traditioner samt tilbagebleven families ve og vel, kalder vi hjemlandsperspektivet. Dialog omkring savnet af hjemlandet og ønsket om at bidrage til udvikling er en væsentlig del af processen omkring repatriering, men også af den enkeltes integrationsproces. 

Repatrieringsarbejdet handler om at favne tanker om hjemlandet for at lade udlændingen selv komme til en afklaring omkring sin fremtid. Integrationsprocessen handler på sin vis om det samme, blot med fremtiden placeret i Danmark fremfor hjemlandet.

En udlænding, som ofte oplever en splittelse mellem sit hjemland og Danmark, mellem fortiden, nutiden og fremtiden, er ikke i stand til at gøre aktivt brug af sine fysiske og mentale ressourcer og de muligheder, som de nye omgivelser byder på. Derfor søger vi på workshoppen via øvelser og oplæg at bidrage med redskaber til at forsone hjemlandsperspektivet med eksiltilværelsens vilkår.

Vores mål med workshoppen er

  • At skabe opmærksomhed omkring hjemlandsperspektivet
  • At inspirere deltagerne til at bruge hjemlandsperspektivet aktivt i deres samarbejde med borgeren
  • At udbrede kendskabet til repatrieringsloven

Program

09.00 – 10.15 eller 12.00 - 13.15: Rammesætning

  • Introduktion af Dansk Flygtningehjælp og Integrationsnet
  • Kort præsentation af repatrieringsarbejdet og -loven
  • Oplæg om praktiske erfaringer med at bruge hjemlandsperspektivet i integrationsindsatsen

10.30 - 11.45 eller 13.30 - 14.45: Øvlser & refleksion

  • Hvordan bruger man hjemlandsperspektivet til at motivere borgeren til at tage aktivt del i udarbejdelsen af en jobplan

11.45 - 12.00 eller 14.45 - 15.00: Opsamling & afrunding

 

Download folder her

Praktisk information

Dansk Flygtningehjælp & Integrationsnet byder på drikkevarer samt lidt til blodsukkeret.

Workshoppen afholdes i den enkelte kommune og planlægges sammen med de relevante medarbejdere. Vi tilbyder at holde arrangementet enten formiddag eller eftermiddag afhængig af logistikken.

Arrangementet er gratis for kommunen.

Bestil workshop til din kommune ved at kontakte:
Rebecca Engberg-Pedersen, Dansk Flygtningehjælp
på telefon: 33 73 52 38
eller mail:
rebecca.engberg-pedersen@drc.dk

Kontaktoplysninger

Repatriering:

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3.sal
1300 København K
T: 33 73 50 00
E: atvendehjem@drc.ngo

Integration:

Integrationsnet
Olof palmes Alle 35
8200 Aarhus N
T: 88 80 80 70
E: anne.dixgaard@drc.ngo
att.: Anne Dixgaard