Integration og Interkulturalitet

4 dages efteruddannelse for professionelle

4 dages efteruddannelse for professionelle, der gennem deres arbejder kommer i tæt kontakt med børn og familier med migrationsudfordringer, herunder eksilstress, traumatisering og sekundærtraumatisering.

Kurset er for dig der oplever udfordringer i forhold til kulturforståelse, interkulturel kommunikation og pædagogik.

Kurset tager afsæt i flugt og migrationsforståelse og giver indsigt i at arbejde med flygtninge- og indvandrerfamilier, både gennem konkrete værktøjer og relevant viden. Du får præsenteret konkrete redskaber og metoder, som kan anvendes i det daglige arbejde med målgruppen, og der gives en introduktion til trivsel og bekymringstegn, der særligt relaterer sig til børn og familier som har været på flugt.

2 x 2 dage med en individuel opgaveløsning mellem de to mødegange

Program

Dag 1: Flugt og migrations betydning for mennesker. Kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Dag 2: Grundlæggende traumeviden og indføring i hjernens neurosekventielle udvikling og opbygning og hvordan man kan omsætte det i praksis.

Opgaveløsning

Dag 3: Opsamling på hjemmeopgave. Familiestruktur og børneopdragelse og vinkler på de unges identitetsudvikling herunder handicapsyn og sygdomsforståelse

Dag 4: Konflikthåndtering og at passe på sig selv

Kursusbevis ved fremmøde på alle dagen

Underviserer:

Jette Thulin er konsulent i Viden og udvikling, Integration og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærer, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mere end 20 års erfaring med at undervise flygtningebørn og samarbejde med deres familier og har endvidere efteruddannelse som narrativ samtalepraktikker, neuroaffektiv supervision, dansk som andet sprog m.m.

Mette Fenger er seniorrådgiver og daglig leder af kursusafdelingen i Viden og udvikling og er cand. mag. i arabisk og etnografi. Mette har beskæftiget sig med integration af flygtninge og indvandrere i ca. 20 år og har stor erfaring i at undervise i bl.a. kulturforståelse og inklusion af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet både for  medarbejdere i kommuner, virksomheder og frivillige og afholder også undervisning internationalt. 

For yderligere information kontakt Mette Fenger på mail: mette.fenger@drc.ngo eller mobil: 6029 9573

Praktisk information

Dato:     20. og 21. maj og
den 17. og 18. juni 2019

Tid:        09.00 - 15.30
(morgenmad fra 8.30-9.00)

Sted:      Integrationsnet, Olof Palmes Alle 35, 8200 Aarhus N

 4700

Priser er ekskl. moms og inkl. forplejning og materialer

Tilmeld dig her

Vi forbeholder os retten til at aflyse, hvis der er for få tilmeldte.