Narrative samtaler

-

Redskaber fra den narrative teoretiske praksis til brug i relations-, identitets- og motivationsarbejde med børn, unge og voksne. 

Identitet skabes af de historier, vi kan fortælle om os selv, vores liv og vores relation til andre mennesker. Narrative samtaler kan derfor bidrage til at styrke menneskers identitet og fornemmelse af sig selv.

I narrativ praksis har vi fokus på fortællinger om det vigtige i menneskers liv. Vi arbejder på at finde ud af, hvad et problem kan kaldes i vedkommendes egen fortælling, så vi kan undersøge, hvad vedkommende ved, kan, vil og synes i forhold til problemet. På den måde adskilles mennesket fra sine problemer, og der skabes plads til andre fortællinger, fortællinger om ressourcer, fortællinger der rækker fremad.

I en vekselvirkning mellem teori, praksisfortællinger og øvelser får du redskaber til at arbejde med narrative vinkler i dit arbejde med både børn, unge og voksne.

I arbejdet med asylanter og flygtninge kan narrative samtaler skabe mening i livet og give dem et sikkert ståsted i deres videre liv.

Du får også redskaber til at styrke det gode samarbejde mellem kolleger og mellem leder og medarbejder.

Program

09.00 – 09.30 Morgenmad

09.30 – 10.45 Præsentation og oplæg

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.00 Oplæg

12.00 – 12.30 Frokost

12.30 – 13.45 Oplæg, øvelser og opsamling

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 15.50 Oplæg, øvelser og opsamling

15.50 – 16.00 Afrunding og tak for i dag.

Download program her

1300

Praktisk information

Dato:     19. november 2018

Tid:        09.00 - 16.00

Sted:      Integrationsnet, Enggade 15, 1.sal, 5000 Odense

Tilmeld dig her

Vi forbeholder os retten til at aflyse, hvis der er for få tilmeldte.

Underviserer:

Jette Thulin er konsulent hos Integrationsnet og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. 

Jette er uddannet folkeskolelærer og har mere end 20 års erfaring med at undervise flygtningebørn og samarbejde med deres familier og har endvidere efteruddannelse som narrativ samtalepraktikker fra Dispuk, neuroaffektiv supervision, dansk som andet sprog m.m.

For yderligere information kontakt Jette Thulin på mail: jette.thulin@drc.ngo eller mobil: 2630 2278


Mie Bjerre Knoblauch er pædagogisk konsulent i Børn & familie på Fyn og projektleder på SIRI’s Traumeprojekt: http://uim.dk/puljer/fordelte-puljer/modelprojekt-for-handtering-af-traumatiserede-flygtninge

Mie har en baggrund som socialpædagog. Hun har bl.a. efteruddannet sig gennem en diplomuddannelse i Vejledning og Supervision og en 2-årig narrativ lederuddannelse fra Dispuk.

Kontakt Mie Bjerre Knoblauch på mail: mie.bjerre.knoblauch@drc.ngo eller mobil: 5219 9380