Unge med flugtbaggrund

-

Unge med flugtbaggrund

Mellem 30 og 45 % af de flygtninge, som er kommet til Danmark, er traumatiserede i en eller anden grad, det gælder også de unge. Det er derfor vigtigt, at man som professionel i arbejdet med unge, har kendskab til, hvad der kan være på spil, for eksempel, hvis en ung har svært ved at koncentrere sig, reagerer eksplosivt eller introvert, har svært ved at huske o.l. De professionelle har brug for viden om kultur og normer, samt traumeforståelse, for at kunne forholde sig udviklende til de unge og ruste dem til det videre liv. 

Med afsæt i narrative og neurosekventielle tilgange, giver formiddagen en introduktion til, hvad der kendetegner unge med flugtbaggrund, samt hvordan man som professionel blandt andet, kan genkende traumesymptomer og handle i forhold til dem. 

Dagens undervisning veksler mellem oplæg og små gruppedrøftelser, med inddragelse af og refleksion over kursisters aktuelle cases, fra praksis.

Program

09:00 – 09:15 Velkomst og præsentation

09:15 – 10:00 Ung på flugt

10:00 – 10:15 Pause m. kaffe og the

10:15 – 11:15 Eksilstress, traumer og PTSD - reaktioner og symptomer

11:15 – 11:30 Pause m. frugt

11:30 – 12:50 Praksis 

12:50 – 13:00 Afrunding

Praktisk information

Dato:     13. december 2018

Tid:        09.00 - 13.00

Sted:      Integrationsnet, Olof Palmes Alle 35, 8200 Aarhus N

800

Download programmet her

Tilmeld dig her

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der er for få tilmeldte.

Dette kursus kan også afholdes hos jer. Kontakt Jette Thulin for pris og dato.

For yderligere information kontakt Jette Thulin på mail: jette.thulin@drc.ngo eller mobil: 2630 2278

Underviser:

Jette Thulin er konsulent hos Integrationsnet og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mere end 20 års erfaring med at undervise flygtningebørn og samarbejde med deres familier og har endvidere efteruddannelse som, narrativ samtalepraktikker fra Dispuk, neuroaffektiv supervision, mønsterbrydningsprocesser, dansk som andet sprog m.m.