Kommunale praktikere - netværk om integration

Kommunernes efterspørgsel på viden om effektfulde indsatser og konkret erfaringsudveksling har i en årrække været centrale elementer i det kommunale netværk for medarbejdere på integrationsområdet.

Er du ansat inden for integrationsområdet i en kommune? Så er det kommunale netværk om integration måske noget for dig. 

Uanset om du er integrationsmedarbejder, socialrådgiver, jobkonsulent, familiekonsulent, ydelsesmedarbejder eller noget helt sjette, får du i netværket ny og nyttig viden, som du kan anvende i din hverdag. Derudover får du adgang til et stort netværk, hvor netværksdeltagere - både på netværksmøderne og online - kan vidensdele med hinanden.  

Jeg har været i branchen i mange år – i dag var det umagen værd at tage notater - deltager på netværksmøde

 

Formålet med praktikernetværket er at:

  • Fremme det gode/effektfulde integrationsarbejde og sprede succesfulde integrationsindsatser mellem kommunerne.
  • Opbygge netværk på tværs og skabe tværkommunale samarbejdsformer. 

Mangeårig erfaring med netværk

Integrationsnet og LG Insight har i de seneste år opnået positive erfaringer med at afholde netværk med parallelle faglige temaer i hele landet. Det giver mulighed for at skabe en sammenhæng og dynamik, hvorved viden og erfaringer fra netværksmøderne lettere kan forankres i den kommunale praksis på landsplan.

Vil du være med?

Der findes et netværk for praktikere i hver af landets fem regioner, og der afholdes tre møder om året i hver region. Ønsker du at blive en del af netværket, er du velkommen til at kontakte os. 

Kontakt:

Else-Marie Ringgard
Tlf: 28 11 96 69
Mail: else-marie.ringaard@drc.dk

Eller

Lars Larsen, LG Insight
Tlf: 20 43 96 69
Mail: ll@lginsight.dk

Vil du vide mere?

Kontaktos