Landsdækkende netværksmøde – ”Forandring og forankring”

Dansk Flygtningehjælp Integration og Lg Insight afholder et landsdækkende netværksmøde på tværs af praktiker – og ledernetværket sammen med Styrelsen for International rekruttering og integration.

Netværksmødet afholdes torsdag den 28. marts 2019 på Hotel Park i Middelfart.

Fokus for netværksmødet er rettet mod, hvordan vi sikrer, at den opbyggede viden på integrationsområdet de senere år gennem netværk, kurser og praksiserfaring, forankres og omsættes i praksis på tværs af kommunerne, og hvordan vi holder fast i den gode indsats i en tid hvor integrationsopgaven igen er under forandring.

Vil du deltage er det nødvendigt at være medlem af enten praktiker – eller ledernetværket.

Program

09.30 Ankomst, kaffe og morgenmad

10.00 Velkomst og introduktion til dagens program. Ved moderator Mette Blauenfeldt, sektionschef Dansk Flygtningehjælp

10.10 Tendenser på integrationsområdet - forandring og forankring. Ved direktør Kasper Kyed, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

10.30 Virknings- og effektfulde integrationsindsatser. Ved Lars Larsen, partner i LG Insight.

11.10 Intro til workshops ved Mette Blauenfeldt

11.15 Pause

11.30 1. runde workshops

12.15 Frokost med mulighed for at netværke og besøge stande

13.00 2. runde workshops

13.45 Gå til plenum og kaffe-/kagepause

14.00 Opsamling fra workshops ved Mette Blauenfeldt

14.10 Den danske kultur- set med andre øjne. Ved antropolog, forfatter og konsulent Dennis Nørmark

14.50 Paneldebat: Hvordan holder vi fast i den gode indsats og bliver endnu bedre?

15.30 Hvordan komme vi videre herfra ved Kasper Kyed, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Farvel og tak for i dag.

Workshops:

Workshop 1: Tværfagligt samarbejde er et fælles ansvar
Ved jobcenterchef Per Bech Grønning, Lolland Kommune

Hvordan får vi succes med at implementere en tværfaglig integrationsindsats? Lolland Kommune har forankret den tværfaglige integrationsindsats og opnået gode erfaringer og resultater på den baggrund – bl.a. med hensyn til virksomhedsrettede aktiveringstilbud.

Workshop 2: Frivilliges bidrag til integrationsindsatsen – Venner Viser Vej
Ved chef for frivilligafdelingen Lone Tinor Centi, Dansk Flygtningehjælp
og sektionsleder Niels Svankjær, Røde Kors

Med projektet ”Venner Viser Vej” arbejder to af de største organisationer på integrationsområdet
Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp sammen i et partnerskab for at skaffe en frivillig ven til alle flygtninge, der ønsker det i hele landet. Frivilliges bidrag og indsats er en vigtig faktor for at flere
flygtninge kan få tilknytning til arbejdsmarkedet og få en mere stabil og sikker tilværelse i Danmark.
Erfaringen fra ”Venner Viser Vej” er, at et systematisk samarbejde med landets kommuner er afgørende for, at det kan lykkes.

Workshop 3: Samarbejde på tværs af kommuner - kvinder og beskæftigelse

Ved teamleder Lars Trap Olsen, Helsingør Kommune og
koordinatorer Anette Sjørup Christiansen og Maiken Lundgreen, SIRI

SIRI har igangsat et nyt projekt ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører”, hvor 36 ambassadører fungerer som vidensagenter og bindeled til at styrke spredning af gode erfaringer på tværs af kommuner. Ved workshoppen vil koordinatorerne for projektet kort introducere nogle af
de metodiske greb, der anvendes i projektet til at styrke kulturen ”sammen bliver vi lidt bedre”.
Herefter vil vi dykke ned i Helsingør Kommunes erfaringer med at samarbejde med andre kommuner. Lars Trap Olsen vil argumentere for, at vi bør ”stjæle” fra hinanden og konkurrere med
hinanden for at blive endnu bedre. Helsingør Kommune er netop lykkes med at løfte både kvinde- og virksomhedsindsatsen.

Workshop 4: Hvordan får vi ægtefælleforsørgede ind i arbejdsstyrken? 

Ved afdelingsleder for integration Ole Bendix, Hjørring Kommune og seniorrådgiver Katrine Kanneworff, Dansk Flygtningehjælp Integration.

Integrationsnet, CABI og LG Insight har sammen med 6 kommuner fra 2014-2016 kørt “Projekt 500” for ægtefælleforsørgede. 55 % af deltagerne kom efterfølgende i arbejde eller uddannelse. Hjørring Kommune har efterfølgende implementeret erfaringerne fra projektet, der både indeholder
en opsøgende indsats, en kombination af individuel job- og uddannelsesvejledning samt
gruppeworkshops. Hjørring Kommune vil desuden fortælle om deres investeringsstrategi på integrationsområdet generelt og investering i at få tosprogede kvinder ud på arbejdsmarkedet.

Workshop 5: Effektfulde virksomhedsmodeller

Ved senior director Jesper Sørensen fra Danish Crown Sæby

97 integrationsborgere er det seneste år blevet ansat ordinært hos Danish Crowns slagteri i Sæby. Slagteriet har et tæt samarbejde med alle kommuner i regionen og særligt Frederikshavn
Kommune, som har taget sig af den overordnede koordinering mellem kommunerne af bl.a.
visitation af borgere. Forløbet har som udgangspunkt været fire ugers praktik og to ugers
løntilskud - i alt op til seks ugers opkvalificering på slagteriet - hvorefter 97 er blevet ansat ordinært. Oplægget vil bl.a. præsentere samarbejdsmodellen mellem Frederikshavn Kommune og Danish Crown i Sæby, opkvalificeringsforløbet samt centrale faktorer i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats fra et virksomhedsperspektiv.


Workshop 6: ”Hvornår virker virksomhedspraktikker?”
Ved leder Jeanette Johansen, Job og Uddannelse, Middelfart Kommune
og Kasper Kyed, SIRI

Præsentation af en ny undersøgelse af effekten af virksomhedspraktik på integrationsområdet.
Undersøgelsen er udarbejdet af DISCUS for SIRI og tager udgangspunkt i kommuner, som de senere år har haft en stor andel i virksomhedspraktik, og som har succes med at få borgerne i løntilskud, ordinær beskæftigelse, IGU mv. efter praktik. Desuden kommer Middelfart Kommune med bud på, hvorfor de opnår gode resultater med deres indsats.


Workshop 7: Hvordan får man et godt samarbejde om traumeindsatsen?
Ved kontorchef Karin Ingemann, SIRI og specialkonsulent Anders Bo Christensen, SIRI, og seniorrådgiver Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

SIRI og Center for Udsatte Flygtninge vil sammen fortælle om erfaringer med tværfagligt samarbejde og målrettede beskæftigelsesindsatser for traumatiserede i Danmark og i Norden. Der vil være fokus på en samarbejdsmodel, som SIRI har udviklet i samarbejde med fire kommuner. Modellen kan med få justeringer også anvendes til andre grupper, hvor det er en fordel at sikre et koordineret samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger. Der vil endvidere være fokus på
metoderne ”Supported Employment” og ”Individual Placement and Support”.

Praktisk information

Dato:     28. marts 2019

Tid:        09.30 - 15.45

Sted:      Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Download programmet her

Tilmeld dig her

Kontakt:

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Katrine Kanneworff på mail: katrine.kanneworff@drc.ngo eller
telefon: 26207875