Netværk for familiekonsulenter

Med netværket får du som familiekonsulent inspiration til konkrete indsatser og metoder i arbejdet med at støtte børn, unge og familier, ligesom du bliver en del af et aktivt netværk, hvor vidensdeling mellem kommunerne er centralt.

Er du familiekonsulent på integrationsområdet, eller har du interesse for integrationsfaglige indsatser for børn, unge og familier? Så er netværket for familiekonsulenter måske noget for dig. 

I samarbejde med LG Insight tilbyder vi kommuner at deltage i et nyt landsdækkende netværk for familiekonsulenter på integrationsområdet, hvor effektfulde indsatser og konkret erfaringsudveksling står højt på dagsordenen.

Formålet med netværket er at

  • Fremme det gode/effektfulde integrationsarbejde og sprede succesfulde integrationsindsatser mellem kommunerne
  • Udvikle familiekonsulentfunktionen og det forebyggende integrationsfaglige arbejde
  • Opbygge netværk på tværs og skabe tværkommunale samarbejdsformer


På netværksmøderne veksler vi mellem præsentation af aktuel og relevant viden samt netværksbaseret dialog med videns- og erfaringsdeling. På den måde sikres, at vi via oplæg og drøftelser omsætter forsknings- og konsulentbaseret viden til praksis og drift i den kommunale integrationsindsats.

Mangeårig erfaring

Vi har i en årrække etableret og drevet netværk for kommunale medarbejdere på integrationsområdet. I praksis har netværkenes fokus på parallelle faglige temaer skabt sammenhæng og dynamik på tværs af kommunegrænser, hvorved viden og erfaringer fra netværksmøder lettere kan forankres i den kommunale praksis på landsplan. 

Næste møde i netværket

Ønsker du at blive en del af netværket for familiekonsulenter, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også få en smagsprøve på et netværksmøde ved at følge linket nedenfor. 

Se program for kommende netværksmøde
d. 5. december 2018

 

Kontakt:

Jette Thulin
Tlf: 26 30 22 78
Mail: jette.thulin@drc.dk

Vil du vide mere?

Kontaktos