E-bog om projekt Talent Management

Tidlig afklaring af nyankomne flygtninge er vejen til hurtigere selvforsørgelse og samtidig til gavn for det lokale erhvervsliv. Sådan lyder konklusionen på projekt Talent Management.
 
 

06.12.17

Formål med projektet

Projektet Talent Management er et initiativ under Industriens Fond – udviklet og drevet af Integrationsnet. Baggrunden for indsatsen er to-sidet: Industriens Fond oplever mangel på arbejdskraft til industriens virksomheder, og Integrationsnet arbejder med at flytte perspektiverne på integration fra et spørgsmål om integration til et spørgsmål om rekruttering.

Formålet med projektet har derfor været at sikre nem og smidig rekruttering af arbejdskraft til Industriens virksomheder gennem strategisk kompetenceafklaring af flygtninge allerede fra asylfasen.

Læs mere om projekt Talent Management

E-bog

I samarbejde med Ann Louise Slot, der er indehaver af konsulentvirksomheden Connectio har vi, i forbindelse med afslutning af projektet Talent Management, udgivet en e-bog om resultater og erfaringer i projektet.

E-bogen introducerer projektet Talent Managements erfaringer med rekruttering til industrien i Danmark gennem tidlig kompetenceafklaring af flygtninge.

Du kan du læse mere om Talent Managements rekrutteringsmetoder, fem persontypologier, som har været kendetegnende for projektets målgruppe, cases der knytter sig til typologierne og en business-case, der tydeliggør, hvorfor tidlig kompetenceafklaring kan betale sig for kommunerne.

Læs e-bogen her: 

 

Se også Ann Louise Slot præsentere e-bogen her: