Flygtninge med traumer i job

Flygtninge med symptomer på traumer har gavn af at komme ud på arbejdsmarkedet og være i et meningsfuldt beskæftigelsesrettet forløb. Vi tilbyder et skræddersyet forløb for denne målgruppe, hvor målet er job og uddannelse.

Forløbet
Forløbet tilpasses individuelt, og det indledes med en grundig afdækning af den enkeltes ressourcer og helbredstilstand. Herefter består forløbet af sideløbende udplacering på virksomhed med individuel støtte og undervisning. Undervisningen er rettet mod beskæftigelse og mod at udvikle strategier til at håndtere symptomer på stress og traumer. Forløbet kan tilrettelægges således, at flygtningene samtidig kan gå på sprogskole.

Sådan arbejder vi
Vi arbejder på baggrund af den nyeste forskning og viden på området med en tværfaglig indsats. Vi har et godt og bredt virksomhedsnetværk i hele landet, og laver realistiske og holdbare match mellem borger og arbejdsplads. I undervisning og samtaler arbejder vi med narrative og ressourceorienterede metoder til at understøtte flygtningenes ressourcer og mestringsstrategier.

Inddragelse af frivillige
Vi samarbejder med Frivillignet, der i Dansk Flygtningehjælp tilbyder frivilligindsatser til blandt andet flygtninge med traumer. Hvis den enkelte flygtning har lyst og behov, tilbyder vi at skabe kontakt til en frivillig netværksperson.

Kontakt
Stig Christensen
Fagchef
Tlf: 2811 0156
stig.christensen@drc.dk

 

knap