Forskellige indsatser til forskellige mennesker

Resultaterne af Projekt 500 er landet i en ny evaluering, der viser, at ægtefælleforsørgede er en god investering.
 
 

01.08.17

INTEGRATION
Integrationsnets medarbejdere har de sidste tre år arbejdet benhårdt på at få ægtefælleforsørgede i job igennem Projekt 500. Indsatsen har virket! Analysefirmaet LG Insight har foretaget en evaluering af projektet, og her taler resultaterne et tydeligt sprog.

I den korte video nedenfor kan du få en fornemmelse af resultaterne af Projekt 500.

Blandt projektets deltagere findes hele 77 forskellige nationaliteter. 90 % af deltagerne er kvinder og de har gennemsnitligt været i Danmark i knap 6 år. Kun ganske få af kvinderne har gennemført en kompetencegivende uddannelse i Danmark og har desuden begrænset erhvervserfaring. Det betyder dog ikke, at de ikke er motiverede. 

- Der er ingen tvivl om, at når vi får en af disse kvinder med ikke-vestlig baggrund ind på arbejdsmarkedet, giver det et kæmpe løft til hele familien. For mange har det udover en forbedret økonomi også været en meget stor motivationsfaktor, at de gerne har villet have et job for at være rollemodel for deres børn, og for bedre at kunne støtte børnene i deres vej til uddannelse og job, fortæller projektchef Else-Marie Ringgaard.

Læs også: Evaluering af: "Projekt 500"

                  Om "Projekt 500"

Solid indsats

Den stærke motivation hos deltagerne, samarbejdsvillige kommuner og åbne virksomheder har sammen med en solid indsats fra Integrationsnet resulteret i et vellykket projekt.

Projekt 500 har i samarbejde med kommunerne leveret en individuel indsats, hvor der er taget udgangspunkt i deltagernes jobmål, ressourcer og muligheder. 

- Vi arbejder med en gruppe mennesker, som har meget forskellige forudsætninger for at komme i arbejde. For nogle handler indsatsen måske om, at de skal have hjælp til at skrive en ansøgning og til at kontakte virksomheder, siger Else-Marie Ringgaard og fortsætter: For andre er det nødvendigt med en mere omfattende indsats med fx vejledningssamtaler, gentagne praktikophold og mentorindsats for at blive klar til arbejdsmarkedet.

På den måde har Integrationsnet tilrettelagt forskellige indsatser til forskellige mennesker, og det kan konstateres, at det virker.

Integrationsnet er klar til dialog med din kommune om at levere en skræddersyet indsats, hvis I har målgrupper af kvinder, der er udenfor arbejdsmarkedet og har brug for en særlig indsats for at komme i job. Kontakt en afdelingsleder i dit geografiske område:

Midtjylland:
Afdelingsleder Morten Dreisler
morten.dreisler@drc.dk 
Tlf +45 28 87 00 76

Sydjylland:
Afdelingsleder Simone Skov Mogensen 
simone.mogensen@drc.dk
Tlf +45 26 77 11 04

Fyn:
Afdelingsleder Tina Andersen
tina.andersen@drc.dk
Tlf +45 28 99 52 85

Sjælland:
Afdelingsleder Gitte Grønlund-Møller
gitte.groenlund-moeller@drc.dk
Tlf +45 21 35 57 96