God effekt af sammenhængende indsats

Et tæt samarbejde med Integrationsnet om hele indsatsen til nyankomne gavner effekten.

Aarhus Kommune har et tæt samarbejde med Integrationsnet om hele indsatsen til nyankomne. Det gavner effekten, vurderer Lene Brink, afdelingsleder i Job og Integration hos Jobcenter Århus:

”De nyankomne kommer godt fra start. Integrationsnet vægter selvforsørgelse højt og har rigtig gode resultater med den beskæftigelsesrettede indsats.”

 ”Når vi samler indsatsen i opstartsfasen, sparer vi tid og letter koordineringen, så flygtningene kommer hurtigere i gang. Indsatsen er dynamisk og tilpasses ud fra national og kommunal politik, og ud fra hvad den enkelte har brug for” fortæller Lene Brink om samarbejdet.

 Vil du vide mere:
 Afdelingsleder Tina Lundgaard, tlf.: 2677 1103, mail: tina.lundgaard@drc.dk