Halvdelen af landets kommuner screener ikke flygtninge for traumer

En ny undersøgelse, lavet af LG Insight, viser, at kommunerne ikke gør nok for at afdække traumer hos flygtninge. Tre ud af fire kommuner mener selv, at deres egen indsats ikke er tilstrækkelig.
 
 

18.05.17

En ny undersøgelse, lavet af LG Insight, om kommunernes indsats i forhold til flygtninge og familiesammenførte med traumer, viser, at næsten halvdelen af kommunerne ikke tilbyder nyankomne flygtninge en screening for traumer, selvom de ifølge integrationsloven er forpligtede til at gøre det. I undersøgelsen svarer 75 % også, at det er op til den enkelte medarbejder at vurdere om en flygtning har traumer eller symptomer på traumer, samtidigt med at næsten 80 % ikke har udviklede screeningsværktøjer til formålet. Der er på den måde stor risiko for at traumatiserede bliver overset.

Tidlig og målrettet indsats

For mange flygtninge følger voldsomme oplevelser i hjemlandet og på flugten med dem til Danmark. Det anslås at ca. 30-45 % af flygtninge i Danmark er berørt af traumer*. Forskning viser, at kombinationen af traumer og eksilstress kan have en voldsom påvirkning på krop og hjerne, og symptomerne, der bl.a. inkluderer manglende koncentration, søvnproblemer og besvær med at indgå i sociale relationer, kan gøre det vanskeligt for den traumatiserede at blive integreret i samfundet og komme i beskæftigelse.

Integrationsnet anbefaler derfor en tidlig og målrettet indsats ved mistanke om traumer. Vi tilbyder bl.a. individuel traumescreening, der afdækker den enkeltes ressourcer, barrierer og symptomer, så kommunen hurtigt kan igangsætte en individuel og effektiv indsats. 

Vi ved, hvor vigtigt det er, for både voksne og børn med traumer, at få hjælp til at skabe en normal hverdag med struktur, rutiner og relationer. Det gør vi gennem håndholdt støtte i familien og psykosociale indsatser.

Mange undersøgelser viser også, at traumatiserede har gavn af at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet – i et omfang og på en måde, der er tilpasset den enkelte.

Hos Integrationsnet er vi specialiserede i helhedsorienterede indsatser, der hjælper flygtninge med komplekse udfordringer tættere på arbejdsmarkedet. Vi har gode erfaringer med en tidlig og ressourceorienteret beskæftigelsesrettet indsats, der udover screening og sideløbende psykosocial støtte indeholder afprøvning i konkrete arbejdsfunktioner.

Få ny viden

Som specialister inden for flygtningeområdet deler vi løbende den nyeste viden om traumer på konferencer, fyraftensmøder og efteruddannelseskurser. I juni afholder vi i temamøder om traumer, hvor du kan få viden om de indsatser, der kan støtte kommunale medarbejdere i mødet med traumatiserede flygtninge.

Temamøde – Århus

Temamøde - København

Her på siden og på traume.dk kan du finde mere viden og litteratur om flygtninge med traumer og PTSD.

 

*Center for Udsatte Flygtninge