Helhedsorienteret indsats der giver overskud

Chancerne for at få en kontanthjælpsmodtager i arbejde er fire gange så stor, hvis han/hun får hjælp til både job/praktik, helbredsproblemer og sociale udfordringer på samme tid. Det viser en rapport fra Væksthusets Forskningscenter.
 
 

27.06.18

Reducerede omkostninger og menneskelig gevinst

I Silkeborg Kommune har de sat ind med flere sagsbehandlere, der kan lave en samlet indsats for udsatte borgere. Ifølge Beskæftigelseschef, Jørgen Skovhus Haunstrup, har den helhedsorienterede indsats, udover at reducere forsørgelsesudgifterne, haft en stor menneskelig gevinst. 

Hør indslaget om helhedsorienteret indsats i P1 morgen (25:20)

Gør som Silkeborg Kommune - lav en helhedsorienteret indsats og få kommunalt overskud.

Vil din kommune have hjælp til en effektiv helhedsorienteret indsats for udsatte familier? Det har vi stor erfaring med hos Integrationsnet.

Vi sætter ind overfor familiens problemer, så hele familien kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen, og så både forældre og børn kan få større og mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Med fokus på familiernes udviklingspotientaler, arbejder vi med at give dem ejerskabet over deres egen situation og udvikling. Vi tager hensyn til de ressourcer og udfordringer, familierne har, og møder forældrene med tro på, at de kan blive aktive medborgere.

Vil I hurtigt i gang?

Kontakt Afdelingsleder, Tina Andersen på tlf: 28 99 52 85