Ibrahim var langt væk fra arbejdsmarkedet - i dag er han børstenbinder

Somaliske Ibrahim Abdi er stort set blind og har været meget langt væk fra arbejdsmarkedet. Med hjælp fra Integrationsnets konsulent Leif Aarup og med stor støtte fra Fredericia Kommune, har han nu fået bevilget fleksjob og opnået ansættelse ved Blindes Arbejde i Horsens som børstenbinder.
 
 

22.09.17

Vejen har været lang for Ibrahim, der kom til Danmark som flygtning fra Somalia i 2001. Med bare ét års skolegang i bagagen og et tiltagende dårligt syn måtte han efter et par år opgive at gå på sprogskole, og da han nogle år senere blev tilknyttet Integrationsnets konsulent Leif Aarup, var han meget langt nede og næsten isoleret i sit hjem. Derfor var det mod hårde odds at opnå beskæftigelse, og det bedste Ibrahim kunne forestille sig var en førtidspension.

 

Ved at opbygge en tillidsfuld relation mellem de to var det muligt for Leif at motivere Ibrahim og langsomt, men stabilt, give ham mod på både livet og ambitioner om at komme i arbejde. I dag er det lykkedes ham at blive ansat i fleksjob ved Blindes Arbejde i Horsens, hvor han arbejder som børstenbinder.

Godt samarbejde med Fredericia Kommune

Det har krævet et stort motivationsarbejde og en helhedsorienteret indsats, hvor der bl.a. har været fokus på at Ibrahim blev mere selvstændig i forhold til mobilitet, at undersøge støtte- og hjælpemuligheder, træne sproglige og sociale færdigheder samt udvide hans netværk. Indsatsen er i høj grad og hele vejen blevet støttet af Fredericia Kommune, hvis sagsbehandler Jeppe Hagen Petersen har været aktiv i samarbejdet omkring Ibrahim. Ligeledes har Fredericia Kommunes center for Hjælpemidler og Kommunikation været behjælpelige i vejledning og fremskaffelse af det rigtige udstyr.

 

I første omgang blev Ibrahim, gennem sin øjenlæge, meldt ind i Dansk Blindesamfund, og Leif hjalp ham derefter med at få bevilget hjælpemidler og kurser for såkaldte nyblinde. Der har samtidigt været en masse hjælp at hente i lokalsamfundet, og Ibrahim er bl.a. blevet meldt ind i Somalisk Forening i Fredericia, hvor lederen af foreningen tilmed er blevet frivillig ved Dansk Flygtningehjælp for at kunne fungere som tolk for Ibrahim. Kontakten til en anden blind med arbejde, Fuglsangcenteret i Fredericia samt Institut for blinde og svagsynede i Hellerup har derudover også udvidet Ibrahims netværk og hjulpet ham til at blive mere selvstændig og glad.

Praktik gav blod på tanden

Efter et afklaringsforløb og praktik ved Blindes Arbejde er Ibrahim blevet en dygtig børstenbinder – og det er nødvendigt, for kvaliteten skal være høj. Forløbet gav ham også for alvor blod på tanden i forhold til at arbejde, og alle tanker om førtidspension forsvandt endegyldigt. På samme tid tog han personalet med storm, og de kunne slet ikke forestille sig, at Ibrahim ikke skulle fortsætte efter sin praktik. Hans tid ved Blindes Arbejde kombineret med håndholdt danskundervisning og de rigtige hjælpemidler har samtidigt gjort, at han løbende bliver bedre og bedre til dansk. Indsatsen har givet ham livsglæden tilbage, og han mener nu selv, at der er masser af muligheder, selvom man er blind.

 

Ibrahim er et eksempel på det store arbejde Leif og de øvrige medarbejdere i Integrationsnet udfører sammen med medarbejdere i Fredericia Jobcenter, og Ibrahim er kun en af flere. Integrationsnet deltager tit i det rehabiliterende team i kommunen, hvor der træffes afgørelser, der i høj grad er baseret på vores arbejde og beskrivelser. Ibrahims historie er samtidigt et eksempel på, at dem, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, også kan få succes, hvis de får den støtte, de har brug for.

 

IMG_4309

Ibrahim underskriver kontrakten med Blindes Arbejde. Den frivillige tolk Abdi fra Somalisk Forening er også med.