Integrationsindsatsen i danske kommuner får et løft

Socialstyrelsen har bevilget 4,8 millioner kr. til at løfte integrationsindsatsen i de danske kommuner gennem efteruddannelse af kommunale medarbejdere.

Opgaven skal løses i et samarbejde mellem Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge (CUF), LG Insight, CABI og Foreningen Nydansker.

I en tid med et stigende antal flygtninge og familiesammenførte, står kommuner landet over med en udfordring i forhold til integrationsindsatsen.   

”Det er de kommunale medarbejdere, der har den direkte kontakt til vores nye medborgere og dermed det konkrete ansvar for integrationsindsatsen. Derfor er det også afgørende, at de er klædt bedst muligt på til opgaven. Det er den opgave Socialstyrelsen har bedt os om at løse sammen med nogle af de mest kompetente aktører i landet,” siger projektchef i Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp, Else-Marie Ringgaard.  

Formålet med efteruddannelsen er at sikre et bredt fagligt løft af den kommunale integrationsindsats, og der vil indgå en række komponenter – herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere med direkte kontakt til flygtninge og familiesammenførte, styrkelse af det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige aktører, sikre en mere kvalificeret og ensartet indsats på tværs af kommuner, formidling af løsningsmodeller og forskningsbaseret viden og styrkelse af dialogen mellem kommuner og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.  

”Integrationsindsatsen er præget af en række udfordringer, der handler om grundlæggende kvalificering af medarbejdere såvel som samarbejdet på kommunalt niveau, på tværs af kommuner og mellem kommune og ministerie. Vi har en målsætning om at løfte den samlede integrationsindsats og derfor arbejder vi på flere niveauer,” siger Else-Marie Ringgaard.   

Efteruddannelsestilbuddet løber over de næste 3 år og skal i perioden nå ud til mindst 800 praktikkere over hele landet. Efteruddannelsen består af to moduler - et obligatorisk over to dage med fokus på modtagelse og det tværfaglige samarbejde, og et to-dages valgmodul med mulighed for temaer som beskæftigelse, interkulturelle kompetencer, børn, unge og familier.