Integrationsnet på Beskæftigelsestræf

Tirsdag den 1. marts 2016 drager Integrationsnet til Beskæftigelsestræf i Kolding. Her kan du møde os og høre nærmere om, hvad vi kan hjælpe med i kommunerne.

En gang om året arrangerer Kommunernes Landsforening (KL) Beskæftigelsestræf, hvor kommunale ledere og medarbejdere på beskæftigelsesområdet samt repræsentanter fra ministerier og private aktører deltager. I år er der særligt fokus på sundhed i beskæftigelsesindsatsen, og hvordan der kan skabes en sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatserne og sundhedssystemet. Og det er et område, Integrationsnet har stor erfaring med. 

- Temaet sætter fokus på det, vi har arbejdet med i en del år efterhånden, siger Marianne Badstue, fagchef for børn og familie hos Integrationsnet, der tilføjer:

- I vores traume- og beskæftigelsesindsatser har vi netop sat fokus på, hvad man kan trods traumer. I vores indsatser fokuserer vi på det sunde frem for det syge, og hvordan vi, med respekt og hensynstagen til den enkelte borgers traume, kan styrke de ressourcer, den enkelte borger har. 

Session om indsatsen for traumatiserede flygtninge

Sammen med flere andre sundheds- og beskæftigelsesrelevante emner er netop indsatsen for traumatiserede flygtninge en central del af dette års Beskæftigelsestræf. I en session om indsatsen for traumatiserede flygtninge sætter Mette Blauenfeldt, sektionschef hos Dansk Flygtningehjælp, og Mai-Britt Pedersen, leder i socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune, derfor fokus på hvad, der karakteriserer traumatiserede flygtninge, og hvordan beskæftigelsesindsatserne kan tilpasses traumer, så en genindtræden på arbejdsmarkedet er et realistisk mål.

- Det er et vigtigt for effekten af beskæftigelsesindsatserne, at vi sætter fokus på at skabe en oplevelse af sammenhæng mellem borgeren og beskæftigelsesindsatserne. Alle mennesker har både svage og stærke sider. Derfor er det vigtigt, at vi, trods traumer, lokaliserer borgerens stærke sider for at kunne skabe en meningsfyldt beskæftigelsesindsats, hvor motivationen opretholdes, siger Marianne Badstue.  

Sammen med LærDansk er Integrationsnet at finde på stand nummer 23 og 24. Du kan læse mere om arrangementet her