Integrationsnet på inspirationstur i Norge

Integrationsnet sendte i sidste uge syv medarbejdere til Norge. Her besøgte de det norske Ressourcecenter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebyggelse (RVTS) for at høre om deres erfaringer med Narrativ Eksponeringsterapi (NET).

Som en del af et nyt projekt i Integrationsnet, rejste syv medarbejdere fra Integrationsnets Børn- og Familieafdeling i mandags til Trondheim i Norge. Her besøgte de det norske Ressourcecenter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebyggelse (RVTS) for at høre om de norske erfaringer med at arbejde med den Narrative Eksponeringsterapi (NET). 

- Det var en meget konstruktiv tur for vores fremtidige engagement i de narrative behandlingsmuligheder, fortæller Marianne Badstue, fagchef i Børn og Familieafdelingen i Integrationsnet.  

På turen til det norske RVTS mødte medarbejderne blandt andet Bente Espeland, centerleder på RVTS, samt psykologerne Håkon Stenmark og Merethe Hellen, der alle fortalte om teorien og forskningen bag den Narrative Eksponeringsterapi og de praktiske erfaringer fra anvendelsen i arbejdet med traumatiserede flygtninge og torturofre.

- Det er altid spændende at lære fra sine kolleger i branchen, siger Marianne Badstue og tilføjer, at netop Integrationsnets arbejde med Narrativ Eksponeringsterapi i forbindelse med modelprojektet om traumatiserede flygtningefamilier i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har mange ligheder med den norske tilgang til behandlingsmetoden. 

På turen til Trondheim i Norge deltog:

Gita Saadatjou - Psykolog
Kirsten Degn - Psykoterapeut
Jannie Didia - Psykoterapeut
Lizette Bonde Pedersen - Pædagogisk konsulent
Marianne Badstue - Fagchef for Børn og Familie 
Mie Bjerre Knoblauch- Projektleder
Sidsel Arnfred - Ekstern konsulent

Du kan læse mere om Integrationsnets modelprojekt i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration her.

Kontakt

  • Marianne Badstue
  • 22 24 87 62
  • marianne.badstue@drc.dk