Integrationsnet sætter fokus på rehabilitering

Med tre rehabiliteringscentre i henholdsvis Hovedstaden, Aarhus og på Fyn sætter Integrationsnet fokus på rehabiliteringsindsatserne for flygtninge og indvandrere, der befinder sig langt væk fra arbejdsmarkedet. Ved hjælp af en tværfaglig indsats bestående af beskæftigelses-, sundheds- og sociale elementer styrker de tre rehabiliteringscentre beskæftigelses- og afklaringsindsatserne for flygtninge og indvandrere på kontanthjælp, sygedagpenge, integrationsydelse, ledighedsydelse mv. Sammen giver det en afklaring og udvikling af de arbejds- og funktionsevner der gør, at borgerne så vidt muligt kan blive i stand til at klare sig selv.

Skal sikre afklaring af borgere
Når Integrationsnet åbner tre nye rehabiliteringscentre i Hovedstaden, Aarhus og på Fyn styrkes indsatsen over for den gruppe flygtninge og indvandrere, der befinder sig langt væk fra arbejdsmarkedet. På de tre rehabiliteringscentre vil Integrationsnet tilbyde en individuel tilrettelagt og fleksibel indsats, der skal sikre, at borgerne får afklaret og udviklet deres arbejds- og funktionsevner, så de, så vidt muligt, kan klare sig selv – både på arbejdsmarkedet og derhjemme.  

- Formålet med vores tre centre er, at sikre afklaring og udvikling af borgernes arbejds- og funktionsevner, så borgeren kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller blive afklaret til et andet forsørgelsesgrundlag, siger Stig Christensen, fagchef for beskæftigelsesindsatserne i Integrationsnet.

En 360 graders indsats for borgere og myndigheder
Indsatsen på de tre centre bygger på en kombination af både beskæftigelses-, sociale- og sundhedselementer, der sammen skal sikre en helhedsorienteret indgangsvinkel til den individuelle indsats. Den kombinerede beskæftigelses- og sundhedsfaglige tilgangsvinkel sikrer, at der dels arbejdes med borgernes egne forudsætninger, ressourcer og barrierer i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og dels med beskæftigelses-, sociale- og sundhedsfremmende indsatser.

- På baggrund af de forskellige forudsætninger, som de forskellige borgere har, er vores indsats både tværfaglig og helhedsorienteret. Vi har et ansvar for, at de borgere, der kommer ind ad døren opnår et resultat, der er holdbart i både det korte og lange løb, siger Stig Christensen. 

Progression og dokumentation er nøgleordene
Det dominerende fokus på resultater og afklaring, der er holdbare i både det korte og det lange løb, sikrer, at borgere i forløbet udvikler en selvforståelse af egne ressourcer og barrierer – både i et beskæftigelses- og sundhedsperspektiv.

- Det er netop borgerens progression og afklaring, der er grundstenen i vores indsats. Det tæller både progression i forhold til arbejdsmarkedet, men også en progression i forhold til indsigt i eventuel sygdom og udvikling af redskaber til, hvordan man ved hjælp af sundhedsfremmende forståelse og indsatser kan forbedre sit helbred og dermed mulighederne for at kunne klare sig selv, siger Stig Christensen. 

Anfører på landsplan
Med rehabiliteringscentrene øger Integrationsnet fokus på, at deres videns- og erfaringsrige grundlag og bagland i Dansk Flygtningehjælp gør, at Integrationsnet kan både løfte hele rehabiliteringsopgaven fra start til slut, men også at arbejdet med flygtninge og indvandrere på rehabiliteringscentrene baseres på et mangeårigt erfarings- og vidensgrundlag.  

- Dansk Flygtningehjælp fylder 60 år i år. I flygtningehjælpen arbejder man med flygtninge og indvandrere på både nationalt og internationalt plan, og det giver en massiv viden omkring denne gruppe mennesker. Den viden trækker vi på i Integrationsnet, når vi løser opgaver for kommunerne. Det sikrer, at vi arbejder ud fra et massivt vidensgrundlag med netop denne gruppe borgere, siger Stig Christensen.

Selvom åbningen af de tre rehabiliteringscentre er et nyt initiativ, så er indsatsens 360 graders fokus og metodiske tilgang ikke noget nyt for Integrationsnet. 

- Vi har altid leveret 360 graders integrationsløsninger for netop at fokusere på holdbare løsninger, siger Stig Christensen og tilføjer:

- Den tilgang er også tydelig, når vi kan bryste os af at være en af de mest effektive aktører, når det handler om at integrere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark.     

Tekstboks til nyhed

Vil du vide mere?

Rehabiliteringscenter Hovedstaden:

Lisbeth Olesen
Afdelingsleder
Tlf. 6024 7757
Mail: lisbeth.olesen@drc.dk

Rehabiliteringscenter Fyn:

Tina Andersen
Afdelingsleder
Tlf. 2899 5285
Mail: tina.andersen@drc.dk

Rehabiliteringscenter Aarhus:

Frederik P. Bøcher
Afdelingsleder
Tlf. 6037 8056
Mail: frederik.boecher@drc.dk