Integrationsnet skal lave branchepakker for Vejle Kommune

Med start 1. juli 2016 skal Integrationsnet lave branchepakkeforløb for Vejle Kommune. Forløbet, der fokuserer på opkvalificering og praktikophold, skal understøtte, at borgerne hurtigst muligt opnår selvforsørgelse.

Trods skarp konkurrence fra konkurrerende aktører skal Integrationsnet fra 1. juli 2016 løfte endnu en integrationsopgave i Trekantsområdet. Med aktiviteter i Kolding og Fredericia udvider Integrationsnet dermed sine aktiviteter i Trekantsområdet til Vejle, hvor konsulenthuset skal lave branchepakkeforløb for Vejle Kommune. Og i den forbindelse er Vejle Kommune ikke en hvilken som helst kommune: Vejle Kommune er nemlig, i samarbejde med LG Insight, opfindere af branchepakkekonceptet.

- Det unikke er, at vi skal lave branchepakkeforløbet for Vejle Kommune, der selv har opfundet konceptet. Det er, efter min mening, en klar blåstempling af den kvalitet og de resultater, som kommunerne kan se, vi leverer, siger Simone Skov Mogensen, afdelingsleder hos Integrationsnet.

Forløbet er en håndholdt og fleksibel indsats, hvor konkrete redskaber sikrer borgernes fastholdelse og progression mod at opnå selvforsørgelse. En del af forløbet går ud på at arbejde med borgernes individuelle kompetencer, motivation og målrettethed mod arbejdsmarkedet og de brancher, hvor der er jobmuligheder. Med udgangspunkt i de konkrete kompetencer matches borgerne med en konkret virksomhed, hvilket sikrer fastholdelse og progression, idet matchet mellem borgeren og virksomheden tager udgangspunkt i den enkelte borger kvalifikationer.

- Integrationsnets mange og aktive forbindelser til erhvervslivet spiller en helt central rolle i branchepakkeforløbet, idet vi skaber bro mellem borgerne, deres kompetencer og brancherne, der har brug for arbejdskraft. Og idet vi i Integrationsnet samarbejder med både små og store såvel som private og offentlige arbejdspladser med både faglærte og ufaglærte jobmuligheder, skaber vores aktive virksomhedsforbindelser grundlaget for, at borgerne hurtigst muligt opnår selvforsørgelse, siger Simone Skov Mogensen. 

Branchepakkekonceptet kort fortalt
Branchepakkekonceptet er en beskæftigelsesfokuseret integrationsindsats, der fokuserer på at bibringe borgeren motivation og kompetenceafklaring og dermed styrke borgerens muligheder for at komme i job. Branchepakkeforløbet i Vejle Kommune er modulopbygget med tre moduler og baseret på mål, der sikrer borgerens progression og understøtter vejen mod selvforsørgelse.