Integrationsnet starter Jobskole i bilpleje

I samarbejde med Byens Bilpleje i Hovedstaden og på Midt- og Nordsjælland starter vi i efteråret en ny jobskole, hvor jobparate flygtninge og indvandrere får mulighed for at kvalificere sig til job i en branche med gode jobmuligheder. Resultaterne af vores tidligere jobskoler viser at op mod 70 % af deltagerne kommer i arbejde.
 
 

06.10.17

Gode jobmuligheder

Jobskolerne er et træningsforløb for jobparate flygtninge og indvandrere, der ønsker at kvalificere sig til et job i en branche med gode jobmuligheder. I den nye Bilpleje Jobskole får flygtninge og indvandrere et intensivt og grundigt kendskab til bilpleje samtidigt med, at de deltager i brancherettet danskundervisning. Den kombination giver deltagerne gode muligheder for at kvalificere sig til at arbejde inden for bilpleje og rustbeskyttelse – et område, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft og derfor rigtig gode jobmuligheder.

Forløbet

Forløbet består af 4 ugers brancheintroduktion og brancherettet dansk, hvor kandidaterne lærer om fagtermer, produkter, redskaber og arbejdsprocedurer inden for bilpleje. Kandidaterne starter derefter i 13 ugers intensiv praktik ved Byens Bilplejes afdelinger, sideløbende med ugentlig undervisning. Efter praktikperioden overgår kandidaterne til 13 ugers løntilskud, hvorefter de vurderes ift. ordinær ansættelse. 

Målgruppen

Jobskolen er for jobparate kandidater. De skal være motiverede for at lære nyt, følge manualer og arbejde intensivt. Arbejdet indebærer ikke fysiske løft, men man skal kunne bevæge sig ind og ud af biler uden problemer. Deltagerne skal kunne dansk eller engelsk på et niveau, så de kan forstå enkle beskeder.

Tilmelding af kandidater

For at tilmelde relevante kandidater sendes kontaktoplysninger og CV til i-net_kbh@drc.dk senest d. 14. november. Der afholdes informationsmøde og samtaler den. 16. november.

Målbare resultater

Vores jobskolesamarbejdspartnere tæller byggekoncernen NCC, IT-virksomheden Microsoft og service- og facilityvirksomheden Vision Service. Resultaterne fra tidligere forløb er klare: Knap 70 % af deltagerne sikrede sig job efter afsluttet forløb.

 

Vi glæder os til at tage imod et nyt hold motiverede kandidater, der ønsker job inden for bilpleje og rustbeskyttelse.

 

Kontakt

  • Katrine Kanneworff
  • 26 77 01 64

Kontakt

  • Dimitris L. Karakaxas
  • 28 93 74 97