Afslutning på Job og Sprog

Udgangen af 2017 var også afslutningen på Integrationsnets forløb Job og Sprog i samarbejde med Kolding Kommune. Næsten halvdelen af de borgere, der blev boligplaceret i Kolding i 2016, er nu i fuld eller delvis selvforsørgelse.
 
 

05.01.18

De sidste to år har vi haft fornøjelsen af at hjælpe Kolding Kommune med danskundervisning og beskæftigelsesrettede aktiviteter, en periode, hvor det har været vanskeligt for de fleste kommuner at følge med opgaverne i forbindelse med et stort antal nyankomne flygtninge.

Vi har nu afsluttet indsatsen Job & Sprog i Kolding, og vi er glade for at kunne sige farvel – og ved behov på gensyn - med næsten halvdelen af de borgere, der blev boligplaceret i Kolding i 2016 i fuld eller delvis selvforsørgelse. 

Resultater over gennemsnittet

Kursisterne har i gennemsnit modtaget danskundervisning og været i praktik / løntilskud i 13 måneder, inden de gik i job. På landsplan er 30 % af de flygtninge, der har været i Danmark i 3 år, i job (Beskæftigelsesministeriet, juni 2017).

Også kvinderne i forløbet er kommet godt videre: 44 % er nu helt eller delvist på arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagere i Danmark, og Kolding Kommune har samlet set fået 16 % i målgruppen i beskæftigelse (pr. august 2017). Det resultat ligger væsentligt over landsgennemsnittet, hvor kun 8 % opstartet integrationsperioden mellem 2015 og 2017 er i beskæftigelse (Udlændinge- og integrationsministeriet, okt. 2017).

Åbne døre i erhvervslivet

Vi har været meget glade for opbakningen i det koldingensiske erhvervsliv. Indstillingen fra mange har været at når flygtningene har vilje og personlige kompetencer, skulle de nok få dem lært det faglige, der skal til.

Thomas Holme fra e-handelsvirksomheden Holme Group, er en af de arbejdsgivere, der har ansat en tidligere kursist fra Job og Sprog. Hun begyndte i praktik og er nu fastansat i Holme Group.

- Vi har fået en super dygtig medarbejder. Ingen tvivl om, at hun skulle have et job, fortæller Thomas Holme.

Jobogsprog _Heevin Hasso

Heevin Hasso er en af de kursister fra Job og Sprog, der er kommet i fast job. Hun blev ansat i e-handelsvirksomheden Holme Group.