Nyt temanotat fra Kommunalt Netværk om Integration

Som noget nyt udsender LG Insight og Integrationsnet et temanotat efter hver temarunde i netværket Kommunalt Netværk om Integration. Notat handler denne første gang om samarbejdet med civilsamfundet i den kommunale integrationsindsats.
 
 

10.02.2017

I samarbejde med LG Insight driver vi netværket ”Kommunalt Netværk om Integration”. Netværket har til formål at styrke integrationsindsatsen i landets kommuner og at opbygge samarbejder på tværs af kommunerne.

Kommunernes efterspørgsel på viden om effektfulde indsatser og konkret erfaringsudveksling har i en årrække været centrale elementer i det kommunale netværk for medarbejdere på integrationsområdet. Som noget nyt sender LG Insight og Integrationsnet temanotater ud efter hver temarunde for netværksmøderne i det kommunale netværk, hvor vi opsummerer de væsentligste erfaringer i integrationsindsatsen på tværs af kommunerne.

Formålet er at inspirere tilrettelæggelsen af integrationsindsatsen på tværs af kommunerne.

Det seneste temanotat, om samarbejdet med civilsamfundet i den kommunale integrationsindsats er nu tilgængeligt, og kan læses her: